Rippikoulu‎ > ‎

Säännöt

Yhteisen viihtyvyyden ja turvallisuuden vuoksi rippikouluissa on sovittu yhteisiä sääntöjä. Lue nämä säännöt ennen osallistujakortin täyttämistä ja allekirjoittamista. Huomaa, että leirimuotoiselle rippikoululle on eri teksti kuin päiväriparille.


Leiriturvallisuus Vuosaaren seurakunnassa / LEIRIRIPARIT
 
Hyvät leiriläisen vanhemmat ja leiriläinen! Toivomme teidän lukevan tämän kirjeen ja tutustuvan seurakuntamme yhteisiin leiri- ja turvallisuussääntöihin. Säännöistä on hyvä keskustella kotona myös leiriläisen kanssa jo ennen leiriä.
 
Allekirjoittaessanne leirin osallistujakortin vakuutatte samalla tutustuneenne tämän kirjeen sisältämiin sääntöihin.
 
Turvallinen leiri koostuu monesta asiasta. Jokaista leiriä varten laaditaan turvallisuussuunnitelma, jonka pääkohdat käydään läpi yhdessä leiriläisten kanssa. Suunnitelmaan sisältyy riskien kartoitus, pelastussuunnitelma ja ohjeet hätätilanteita varten. Lisäksi leirillä tarvitaan yleisiä, kaikkia leirejä sitovia sääntöjä, sekä erillisiä leiripaikkakohtaisia sääntöjä. Säännöt ja ohjeet luovat kehyksen turvalliselle leirille. Koska leirin ohjaajilla on vastuu osallistujista leirin aikana, tulee heidän antamiaan ohjeita ja sääntöjä noudattaa. Kirjeen lopusta löydätte vielä muistilistan leirille tarvittavista, sekä sallituista ja kielletyistä asioista.
 
Ystävällisin terveisin,
Vuosaaren seurakunnan leiriohjaajat
 
 
SEURAAVIA YLEISIÄ PERIAATTEITA JA SÄÄNTÖJÄ NOUDATETAAN VUOSAAREN SEURAKUNNAN LEIREILLÄ
 
HUOLTAJIEN TAVOITTAMINEN JA LEIRIN KESKEYTYMINEN
 
Leiriläisen mahdollisen sairastumisen, tapaturman tai leirin keskeytymisen vuoksi jokaisella leiriläisellä tulee leirin ajan olla tavoitettavissa huoltaja tai huoltajan nimeämä vastuullinen aikuinen, joka tarvittaessa pystyy ottamaan nuoren huoltoonsa. Yhteystiedot kysytään osallistujakortissa, jonka palauttaminen leirin ohjaajille on edellytys leirille osallistumiseen.
 
Leirin säännöt ovat osa yhteistä leiriturvallisuutta ja viihtyvyyttä. Joskus sääntöihin ja ohjeisiin sopeutuminen ei onnistu. Mikäli leirillä syntyy ongelmia joita ohjaajat eivät nuoren kanssa pysty selvittämään, otetaan yhteyttä vanhempiin. Leiriltä poistaminen on äärimmäinen toimenpide. Joskus leiri voi kuitenkin keskeytyä häiritsevän käyttäytymisen tai jatkuvan sääntöjen rikkomisen takia. Silloin vanhemmat / huoltajat vastaavat matkakuluista, eikä leirimaksua palauteta.
 
PÄIHTEET JA TUPAKOINTI LEIRILLÄ
 
Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden tuominen leirille tai niiden käyttäminen leirin aikana on kiellettyä. Alkoholin käyttö tai hallussapito johtaa leirin keskeytymiseen. Huumausaineiden hallussapito tai käyttö johtaa yhteydenottoon kotiin, poliisiin ja lastensuojeluun.
 
Kaikki seurakuntamme lasten ja nuorten leirit ovat savuttomia. Leirillä ei saa tupakoida, eikä niille saa ottaa mukaan mitään tupakkatuotteita. Vanhemmat yhdessä nuoren kanssa ottavat vastuun siitä ettei nuori tuo mitään tupakkatuotteita leirille. Mikäli leiriläisellä tavataan tupakkatuotteita otetaan yhteys kotiin. Tupakkatuotteiden käyttö ja hallussapito voi johtaa leirin keskeytymiseen. Mikäli nuori tupakoi, kannattaa savuttomuudesta keskustella jo kotona. Mieluiten savuttomuuteen kannattaa pyrkiä jo ennen leiriä, ettei leirillä päähuomio keskity tupakoimattomuuteen, vaan itse leiristä nauttimiseen.
 
Uudistettu tupakkalaki astui voimaan 1.10.2010 ja sen mukaan koko leirikeskuksen alue on savutonta aluetta. Toiminnassamme noudatetaan tupakkalakia ja tupakkatuotteiden hallussapito on leirillä ehdottomasti kiellettyä. Salatupakointi on äärimmäisen vaarallista tulipalovaaran takia ja siksi ehdottomasti kiellettyä.
 
LEIRIKESKUKSEN RAJAT
Leirialueen rajat kerrotaan leirin alussa. Leirialueelta poistuminen ilman leirin turvallisuusvastaavan lupaa on kielletty.
 
LEIRIN OHJELMA JA HILJAISUUS
Leirillä on selkeä päiväohjelma jota noudatetaan. Päivään kuuluu opiskelua, hartauksia, toiminnallisia tilanteita, ulkoilua ja vapaa-aikaa. Jotta jokaisella olisi mahdollisuus osallistua ohjelmaan pirteänä ja levänneenä, leirillä vallitsee hiljaisuus klo 23–08. Tänä aikana jokaisella on oltava mahdollisuus nukkumiseen.
 
YKSITYISYYS
Toiminnassamme opiskellaan toisen kunnioittamista ja arvostamista. Siksi on itsestään selvää, että toisia ei kiusata sanoin tai teoin. Kiusaamiseen puututaan välittömästi.
 
Leirillä eletään tiiviisti yhdessä toisten kanssa. Yhteiselämän mutkattoman sujumisen vuoksi jokaisella tulee olla mahdollisuus myös jonkinlaiseen yksityisyyteen. Siksi toisten majoitushuoneisiin ei saa mennä kutsumatta eikä toisen tavaroihin saa koskea. Mikäli kännykkä, soitin, peli tms. häiritsee leirielämää tai opiskelua, voidaan laite ottaa leirin ohjaajien toimesta talteen sovituksi ajaksi.
 
Nuorten toiminnassa, leireillä ja rippikoulussa käsitellään myös sellaisia asioita, jotka saattavat kuohuttaa tunteita. Näitä asioita voivat olla esimerkiksi perhe, seurustelu, seksi, kuolema ja päihteet. Näitä aiheita käsitellään nuorta kunnioittaen ja arvostaen. Kristinuskon opetus ja hartauselämä kuuluvat osana seurakunnan nuorten toimintaan. Hengellisistä asioista keskustellaan kuitenkin rakentavasti, ei painostaen ja jokaisella on oikeus omiin mielipiteisiinsä.
 
HENKILÖVAKUUTUKSET
Leirillä voi kaikista varotoimenpiteistä huolimatta sattua tapaturmia. Enimmäkseen ne ovat pieniä ja hoidoksi riittää laastari. Mikäli leirin aikana leiriläiselle tapahtuu jotakin huolehtivat leirin ohjaajat ensiavusta ja ottavat yhteyttä vanhempiin, sekä sopivat loukkaantuneen kuljettamisesta lääkäriin. Kelakortti on hyvä olla leirillä mukana! Tapaturmista aiheutuvat kulut korvataan Helsingin seurakuntayhtymän ottamasta vakuutuksesta. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa mahdollisesta sairastumisesta (esim. flunssa, angiina, umpisuolentulehdus) aiheutuvia kuluja, vaan niistä huolehtiminen kuuluu huoltajan vastuulle. Tarvittaessa viemme toki lääkäriin leiriläisen niin tapaturmissa kuin sairastapauksissakin.
 
ARVOTAVARAT LEIRILLÄ JA OMAISUUSVAKUUTUKSET
Seurakunnan vakuutukset eivät kata leiriläisten omaisuutta, esineiden katoamista tai rikkoontumista. Seurakunta tai vakuutuksemme ei vastaa myöskään nuorten itsensä aiheuttamasta vahingonteosta leirikeskuksen, leiriläisten tai seurakunnan omaisuudelle.
 
Leirikeskuksissa ei ole lukollisia säilytystiloja. Kannattaa siis harkita mitä arvotavaraa ja kuinka paljon rahaa leirille ottaa mukaan. Yhteisistä mukavuussyistä leirille ei kuitenkaan saa ottaa mukaan kannettavia tietokoneita tai musiikkilaitteita, joilla musiikkia kuunnellaan muuten kuin kuulokkeiden kautta. Kuulokkeilla kuunneltavat mp3-soittimet tms. ovat sallittuja. Kameroiden käyttämisessäkin tulee muistaa, ettei mitään kuvia voi ladata internetiin ilman kuvissa esiintyvien lupaa. Alaikäisen kuvia nettiin ladatessa lupa tulee olla myös huoltajalta.
 
UIMINEN JA VESILLÄ LIIKKUMINEN
Leirin vapaa-aikana on yleensä mahdollisuus myös uimiseen. Turvallisuuden vuoksi leirillä voi uida vain uimavalvojan (=työntekijän) läsnä ollessa. Soutuveneiden käytöstä, pelastusliiveistä, kerralla veneeseen mahtuvien määrästä, vesillä liikkumisalueesta yms. annetaan leirillä erilliset ohjeet. Vesille saa lähteä vain turvallisuusvastaavan luvalla.
 
RUOKAILUT
Leirillä tarjotaan aamu- ja iltapala, lounas, päivällinen ja päiväjuoma. Lounas ja päivällinen aloitetaan ja lopetetaan aina yhdessä samaan aikaan. Aamu- ja iltapalalle, sekä päiväjuomalle saa tulla niiden tarjoiluaikana omaan tahtiin. Mikäli sinulla on jotain erityisruokavalioita, huolehdi niiden ilmoittamisesta ajoissa leirin ohjaajille. Mikäli leirillä ruoan suhteen on vielä jotain muutettavaa, tule rohkeasti kertomaan.
Omia makeisia, sipsejä tai juomia (mehut ja limonadit) saa ottaa mukaan. Kaikessa kannattaa muistaa kuitenkin kohtuus.
Energiajuomien tuominen leirille on kielletty!
 
VIERAILUMAHDOLLISUUDET LEIRILLÄ
Seurakuntamme leireillä ei ole vierailupäivää tai mahdollisuutta erillisiin vierailuihin. Kaikki leirit noudattavat tätä samaa toimintaperiaatetta, riippumatta siitä sijaitseeko leirikeskus lähellä Helsinkiä vai kauempana. Toiminnalla pyritään tasavertaisuuteen kaikkien leirien ja leiriläisten osalta. Jos leiriläiseltä unohtuu kotiin jotain tärkeää, tulee leiriläisen ja vanhempien sopia ohjaajien kanssa tavaroiden toimittamisesta perille.
 
MUISTILISTA SIITÄ MITÄ TARVITSET LEIRILLE MUKAAN
 
Tarkista lisäksi vielä leirisi ohjaajilta tarvitaanko juuri sinun leirillesi jotain erityistä mukaan!
 • täytetty osallistujakortti ja valokuvauslupa (jos et vielä ole palauttanut niitä)
 • kelakortti sairastumisen tai tapaturman varalle
 • pussilakana, aluslakana ja tyynyliina tai makuupussi, aluslakana ja tyynyliina
 • peseytymisvälineet (pyyhe, hammasharja, tahna, pesuaineita, deodorantti jne.)
 • mukavia vaihtovaatteita sekä myös lämmintä vaatetta
 • ulkoiluvaatteet ja sateen kestävää varustetta
 • tarvitsemasi lääkkeet
 • Raamattu, katekismus (mikäli olet saanut ne jo ennen leiriä)
 • palauttamattomat ennakkotehtävät

Mukaan voit omalla vastuulla ottaa myös:

 • halutessasi vähän rahaa (esim. mahdolliseen kioskiin)
 • kännykän, kameran tai kannettavan soittimen jota voi kuunnella vain korvakuulokkeilla. Niiden käyttäminen on leireillä sallittua vain vapaa-aikana, jota ei ole opetushetkiin, iltaohjelmiin ja ruokailuihin osallistuminen. Mitkään elektroniset laitteet eivät saa häiritä leirin normaalia kulkua.
 • omia makeisia tai juomia (vain mehut ja limonadit)
 
Leirille et voi tuoda mukanasi
 • tupakkatuotteita: tupakkaa tai nuuskaa
 • päihteitä: alkoholia tai huumausaineita
 • energiajuomia
 • kannettavaa tietokonetta, pelikonsoleita tms. elektroniikkaa
 
Mikäli jokin jäi askarruttamaan mieltänne, kysykää rohkeasti lisää leirin ohjaajilta!
 
 
Leiriturvallisuus Vuosaaren seurakunnassa / PÄIVÄRIPARI
 
Hyvät leiriläisen vanhemmat ja leiriläinen! Toivomme teidän lukevan tämän kirjeen ja tutustuvan seurakuntamme yhteisiin leiri- ja turvallisuussääntöihin. Säännöistä on hyvä keskustella kotona myös leiriläisen kanssa jo ennen leiriä. Allekirjoittaessanne leirin osallistujakortin vakuutatte samalla tutustuneenne tämän kirjeen sisältämiin sääntöihin.
 
Turvallinen leiri koostuu monesta asiasta. Jokaista leiriä varten laaditaan turvallisuussuunnitelma, jonka pääkohdat käydään läpi yhdessä leiriläisten kanssa. Suunnitelmaan sisältyy riskien kartoitus, pelastussuunnitelma ja ohjeet hätätilanteita varten. Lisäksi leirillä tarvitaan yleisiä, kaikkia leirejä sitovia sääntöjä, sekä erillisiä leiripaikkakohtaisia sääntöjä.
 
Säännöt ja ohjeet luovat kehyksen turvalliselle leirille. Koska leirin ohjaajilla on vastuu osallistujista leirin aikana, tulee heidän antamiaan ohjeita ja sääntöjä noudattaa.
Kirjeen lopusta löydätte vielä muistilistan leirille tarvittavista, sekä sallituista ja kielletyistä asioista.
 
Ystävällisin terveisin,
Vuosaaren seurakunnan leiriohjaajat
 
 
Seuraavia yleisiä periaatteita ja sääntöjä noudatetaan Vuosaaren srk päiväleireillä:
 
HUOLTAJIEN TAVOITTAMINEN JA LEIRIN KESKEYTYMINEN
 
Leiriläisen mahdollisen sairastumisen, tapaturman tai leirin keskeytymisen vuoksi jokaisella leiriläisellä tulee leirin ajan olla tavoitettavissa huoltaja tai huoltajan nimeämä vastuullinen aikuinen, joka tarvittaessa pystyy ottamaan nuoren huoltoonsa. Yhteystiedot kysytään osallistujakortissa, jonka palauttaminen leirin ohjaajille on edellytys leirille osallistumiseen.
 
Leirin säännöt ovat osa yhteistä leiriturvallisuutta ja viihtyvyyttä. Joskus sääntöihin ja ohjeisiin sopeutuminen ei onnistu. Mikäli leirillä syntyy ongelmia, joita ohjaajat eivät nuoren kanssa pysty selvittämään, otetaan yhteyttä vanhempiin. Leiriltä poistaminen on äärimmäinen toimenpide. Joskus leiri voi kuitenkin keskeytyä häiritsevän käyttäytymisen tai jatkuvan sääntöjen rikkomisen takia. Leirin keskeytyessä vanhemmat / huoltajat vastaavat matkakuluista, eikä leirimaksua palauteta.
 
PÄIHTEET JA TUPAKOINTI LEIRILLÄ
 
Alkoholin ja muiden päihteiden tuominen leirille tai niiden käyttäminen leirin aikana on kiellettyä. Alkoholin käyttö tai hallussapito johtaa leirin keskeytymiseen. Huumausaineiden hallussapito tai käyttö johtaa yhteydenottoon kotiin, poliisiin ja lastensuojeluun.
 
Kaikki seurakuntamme lasten ja nuorten leirit ovat savuttomia. Leirillä ei saa tupakoida, eikä niille saa ottaa mukaan mitään tupakkatuotteita. Vanhemmat yhdessä nuoren kanssa ottavat vastuun siitä ettei nuori tuo mitään tupakkatuotteita leirille. Mikäli leiriläisellä tavataan tupakkatuotteita otetaan yhteys kotiin. Tupakkatuotteiden käyttö ja hallussapito voi johtaa leirin keskeytymiseen.
 
Mikäli nuori tupakoi, kannattaa savuttomuudesta keskustella jo kotona. Mieluiten savuttomuuteen kannattaa pyrkiä jo ennen leiriä, ettei leirillä päähuomio keskity tupakoimattomuuteen, vaan itse leiristä nauttimiseen.
 
Uudistettu tupakkalaki astui voimaan 1.10.2010 ja sen mukaan koko leirikeskuksen alue on savutonta aluetta. Toiminnassamme noudatetaan tupakkalakia ja tupakkatuotteiden hallussapito on leirillä ehdottomasti kiellettyä. Salatupakointi on äärimmäisen vaarallista tulipalovaaran takia ja siksi ehdottomasti kiellettyä.
 
LEIRIKESKUKSEN RAJAT
Leirialueen rajat kerrotaan leirin alussa. Leirialueelta poistuminen päivän aikana ilman leirin turvallisuusvastaavan lupaa on kielletty.
 
LEIRIN OHJELMA
Leirillä on selkeä päiväohjelma jota noudatetaan. Päivään kuuluu opiskelua, hartauksia, toiminnallisia tilanteita, ulkoilua ja hieman vapaa-aikaa.
 
YKSITYISYYS
Toiminnassamme opiskellaan toisen kunnioittamista ja arvostamista. Siksi on itsestään selvää, että toisia ei kiusata sanoin tai teoin. Kiusaamiseen puututaan välittömästi.
 
Leirillä eletään tiiviisti yhdessä toisten kanssa. Mikäli kännykkä, soitin, peli tms. häiritsee leirielämää tai opiskelua, voidaan laite ottaa leirin ohjaajien toimesta talteen sovituksi ajaksi.
 
Nuorten toiminnassa, leireillä ja rippikoulussa käsitellään myös sellaisia asioita jotka saattavat kuohuttaa tunteita. Näitä asioita voivat olla esimerkiksi perhe, seurustelu, seksi, kuolema ja päihteet. Näitä aiheita käsitellään nuorta kunnioittaen ja arvostaen. Kristinuskon opetus ja hartauselämä kuuluvat osana seurakunnan nuorten toimintaan. Hengellisistä asioista keskustellaan kuitenkin rakentavasti, ei painostaen ja jokaisella on oikeus omiin mielipiteisiinsä.
 
HENKILÖVAKUUTUKSET
 
Leirillä voi kaikista varotoimenpiteistä huolimatta sattua tapaturmia. Enimmäkseen ne ovat pieniä ja hoidoksi riittää laastari. Mikäli leirin aikana leiriläiselle tapahtuu jotakin huolehtivat leirin ohjaajat ensiavusta ja ottavat yhteyttä vanhempiin, sekä sopivat loukkaantuneen kuljettamisesta lääkäriin. Kelakortti on hyvä olla leirillä mukana! Tapaturmista aiheutuvat kulut korvataan Helsingin seurakuntayhtymän ottamasta vakuutuksesta.
 
Vakuutus ei kuitenkaan korvaa mahdollisesta sairastumisesta (esim. flunssa, angiina, umpisuolentulehdus) aiheutuvia kuluja, vaan niistä huolehtiminen kuuluu huoltajan vastuulle. Tarvittaessa viemme toki lääkäriin leiriläisen niin tapaturmissa kuin sairastapauksissakin.
 
ARVOTAVARAT LEIRILLÄ JA OMAISUUSVAKUUTUKSET
 
Seurakunnan vakuutukset eivät kata leiriläisten omaisuutta, esineiden katoamista tai rikkoontumista. Leirikeskuksissa ei myöskään ole lukollisia säilytystiloja. Kannattaa siis harkita mitä arvotavaraa ja kuinka paljon rahaa leirille ottaa mukaan. Yhteisistä mukavuussyistä leirille ei kuitenkaan saa ottaa mukaan kannettavia tietokoneita tai musiikkilaitteita, joilla musiikkia kuunnellaan muuten kuin kuulokkeiden kautta. Kuulokkeilla kuunneltavat mp3-soittimet tms. ovat sallittuja. Kameroiden käyttämisessäkin tulee muistaa, ettei mitään kuvia voi ladata internetiin ilman kuvissa esiintyvien lupaa. Alaikäisen kuvia nettiin ladatessa lupa tulee olla myös huoltajalta.
 
Seurakunta tai vakuutuksemme ei vastaa myöskään nuorten itsensä aiheuttamasta vahingonteosta leirikeskuksen, leiriläisten tai seurakunnan omaisuudelle.
 
UIMINEN JA VESILLÄ LIIKKUMINEN
 
Leirin vapaa-aikana voi joskus olla mahdollisuus myös uimiseen. Turvallisuuden vuoksi leirillä voi uida vain uimavalvojan (=työntekijän) läsnä ollessa. Soutuveneiden käytöstä, pelastusliiveistä, kerralla veneeseen mahtuvien määrästä, vesillä liikkumisalueesta yms. annetaan leirillä erilliset ohjeet. Vesille saa lähteä vain turvallisuusvastaavan luvalla.
 
RUOKAILUT
 
Leirillä tarjotaan lounas ja päiväjuoma. Lounas aloitetaan ja lopetetaan aina yhdessä samaan aikaan. Päiväjuomalle voi tulla omaan tahtiin. Mikäli sinulla on jotain erityisruokavalioita, huolehdi niiden ilmoittamisesta ajoissa leirin ohjaajille. Mikäli leirillä ruoan suhteen on vielä jotain muutettavaa, tule rohkeasti kertomaan.
 
MUISTILISTA SIITÄ MITÄ TARVITSET PÄIVÄLEIRILLE MUKAAN
 
Tarkista lisäksi vielä leirisi ohjaajilta tarvitaanko juuri sinun leirillesi jotain erityistä mukaan!
 • täytetty osallistujakortti ja valokuvauslupa (jos et vielä ole palauttanut niitä)
 • kelakortti sairastumisen tai tapaturman varalle
 • Raamattu, katekismus (mikäli olet saanut ne jo ennen leiriä)
 • palauttamattomat ennakkotehtävät
 • ulkoiluvaatteet, lisäksi sisälle voi ottaa villasukat tai tossut jos lattia on kylmä

Mukaan voit omalla vastuulla ottaa myös:

 • halutessasi vähän rahaa (esim. mahdolliseen kioskiin)
 • kännykän, kameran tai kannettavan soittimen jota voi kuunnella vain korvakuulokkeilla. Niiden käyttäminen on leireillä sallittua vain vapaa-aikana, jota ei ole opetushetkiin ja ruokailuihin osallistuminen. Mitkään elektroniset laitteet eivät saa häiritä leirin normaalia kulkua.
Leirille et voi tuoda mukanasi
 • tupakkatuotteita: tupakkaa tai nuuskaa
 • päihteitä: alkoholia tai huumausaineita
 • energiajuomia
 • kannettavaa tietokonetta, pelikonsoleita tms. elektroniikkaa

Mikäli jokin jäi askarruttamaan mieltänne, kysykää rohkeasti lisää leirin ohjaajilta!