Vireä kylä Köyliössä!

Vuorenmaan kylä on aina ollut työn ja toiminnan kylä. Kylä on perinteinen maatalousvaltainen kylä, jonka ihmisille ei ole riittänyt normaali maatilatalous, vaan he ovat ottaneet haasteita vastaan ja halunneet rakentaa itse tulevaisuuttaan. Kylässä on aina ollut yritystoimintaa ja on huomattavaa, että tällä hetkellä kylässä toimii yli kolmekymmentä pienyritystä. 

Vuorenmaan aktiivisuus näkyy myös kylätoiminnassa. Vuorenmaan kylätoimikunta on perustettu jo vuonna 1974. Kylätoimikunnan ja kyläläisten tärkein yhteinen päämäärä 70 - 80- luvuilla oli rakentamiseen ja lainoitukseen liittyvät asiat. Vuorenmaalla pelättiin lääninhallituksen harjoittaman keskittämisen aiheuttavan voimakkaan kyläyhteisön tukahtumisen.

80- luvulla kylätoimikunnan rooli korostui kyläläisten yhteenkokoojana. Mukana toiminnassa oli paljon nuoria perheitä. Toimintaan kuului mm. ulkoilupäivät, teatteriretket ja kaikki muistavat varmasti iltamat, joita järjestettiin 80 - 90 - luvun taitteessa. Iltamat oli voimannäyte, joka yhdisti kyläläisiä ja paras palaute oli sali täynnä yleisöä lapsista vanhuksiin. 

90- lukua varjosti yleinen lama ja EU:n mukanaan tuomat rakennemuutoksetmaatalousvaltaisessa kylässä. Muutoksen tuulien puhaltaessa alettiin etsiä uusia mahdollisuuksia ja keinoja hyödyntää kyläläisten voimavaroja ja eri osaamisaloja. Vuorenmaalaisten vahva yhteistoiminta alkoi kuulua myös Köyliön kunnan ulkopuolelle. Yksi merkittävä saavutus oli Satakunnan vuoden 1996 maakuntakyläkilpailun voitto teemalla: Kylä elinkeinojen vireyttäjänä. Vuonna 1995 järjestettiin ensimmäinen TUOTETORI, joka on nyt vuonna 2000 muodostunut perinteeksi. TUOTETORI järjestetään aina elokuun viimeisenä sunnuntaina ja tori tarjoaa laadukkaita vuorenmaalaisia tuotteita sekä aitoa toritunnelmaa.

Vuorenmaan kyläyhdistys ry. on rekisteröitynyt 16.12.1999. Rekisteröitymistä on vauhdittanut hanketoiminnassa mukana oleminen. Vuosina 1997 - 1999 kylä on ollut mukana Pyhäjärviseudun Kehittämisyhdistys ry:n POMO-projekteissa. Vuorenmaan historiallinen kuvateos ja Vuorenmaan Raitti ovat toimineet omina projekteinaan. Kuvateos sisältää vanhaa kuvamateriaalia kylän elämästä, työtavoista ja koulusta. Vuorenmaan Raitti toimi sateenvarjohankkeena, sisältäen kylänraitin maisemointia, kevyen liikenteen väylän rakentamisen, seuratalon ja kirkon ulkoisen ilmeen kohentamista sekä tuulimyllyn korjausta.
Vuorenmaan kylässä on aina ollut päämäärätietoisia, aktiivisia ja vastuullisia toiminnanvetäjiä juuri kylätoiminnassa. Vahva talkoohenki ja yhdessä tekeminen on ollut ratkaisevassa osassa koko toiminnan aikana. Se on johtanut hyviin tuloksiin ja uusiin haasteisiin ollaan valmiita vastaamaan yhteistyötä tehden ja päättäväisellä mielellä.
Comments