Các loại cây cảnh

Vườn Lan – Cây Cảnh THANH LAN hiện đang có các loại cây cảnh dưới đây :
Trúc Nhật

                                Bạch mã

Ngọc Ngân

Hoa lan Ý

 Đại phú gia

Bao Thanh Thiên nhỏ