Úvod do sopečné činnosti


Sopečná činnost je z hlediska člověka ambivalentním přírodním procesem. Erupce sopek představují velké hrozby a často i katastrofy. Na druhou stranu doprovodné projevy vulkanismu, spojené se zvýšeným tokem geotermální energie, mohou být společností velmi pozitivně využity. Na celé planetě se každým rokem přihlásí o slovo několik desítek sopek, přesto pouze menší část z nich představuje akutní ohrožení lidských životů. Není ovšem moudré toto riziko podceňovat, neboť mnoho vulkánů se probudí náhle, a právě díky nepřipravenosti a podcenění často umírá množství nevinných obětí. Účelem tohoto materiálu je poskytnout náhled do fascinujícího komplexního světa sopek, sopečných tvarů, erupcí a hrozeb.