Đào tạo‎ > ‎

Chi tiết máy

Sinh viên thuộc các lớp học môn Chi tiết máy do thầy Vũ Lê Huy giảng dậy tải tài liệu học tập tại địa chỉ sau:

Silde tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn bài tập thi trắc nghiệm:

-------------------------------------------------------------------------------------

Kết quả thi giữa kỳ 2017.1 - Môn Chi tiết máy Comments