英雄豪傑(Ep1~40)

 
 
(" ̄▽ ̄)-c< ̄⊿ ̄")-c< ̄⊿ ̄")-c< ̄⊿ ̄")-c< ̄⊿ ̄")-c< ̄⊿ ̄")-c< ̄⊿ ̄")-c< ̄⊿ ̄")-c< ̄⊿ ̄")-c< ̄⊿ ̄")-c< ̄⊿ ̄")-c< ̄⊿ ̄")-c 空
   盧士燕        鄭嘉恩           李真           申鳳善          朴嘉熙         Narsha        劉仁娜          徐仁英         洪秀兒         鄭妮可             IU             朴智妍  
 年齡很大          33                 31                  31                   31                  30                  29                   27                 25                  20                  18                 18 
 
 
 
如果點網址發現不是yt,代表當週影片已經被yt封鎖了,所以無法再上傳到那邊將由別的播放平台代替,在此告知各位同學。
而關於Mega遇到72分鐘限制,重新連線你們家網路試試,如果你家網路是非固定ip的話 。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
【中字】101107 英雄豪傑 Ep16 1/4   DM平台1011110 新增
 
【中字】101031 英雄豪傑 Ep15 1/4   DM平台1011104 新增
 
【中字】101024 英雄豪傑 Ep14 2/2
  
【中字】101017 英雄豪傑 Ep13 1/4   Daily平台101020 新增
 
 
【中字】100926 英雄豪傑 Ep11 1/5   Daily平台100928 新增
 
【中字】100919 英雄豪傑 Ep10 1/5   Daily平台100921 新增
 
 
【中字】100905 英雄豪傑 Ep8 1/5   Daily平台100907 新增
   
 
 
Comments