Haha Mong Show

哈哈夢秀   ,:*\( ̄ ̄)/:*°(Ep0~4,7,10,11)
                                                                                            By小漫(前往首頁網址)
 
 
100914 新增 100919開始的哈哈夢秀將開始中斷播出,原因相信
有些同學已經知道了,在此向不知道的同學告知一下,以下新聞可供參考,
這兩週不是我不傳YT,實在是YT傳不上去,就算問我原因也是改變不了結果,
所以不要再多問我些有的沒的問題,我已經盡力了,Mega平台會接著上傳。
.
.
 .
100501 Ep0
【少女時代】孝淵、秀英
【Big Bang】大成、勝利
【Brown Eyed Girls】Narsha、佳仁
【SHINee】Key
【MBLAQ】G.O
【2AM】趙權、昶旻、瑟雍、珍云
【KARA】奎利、荷拉
Comments