VUI HỌC THÁNH KINH 23

VUI HỌC THÁNH KINH 23

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN (Từ 4-10/7/2010)

Tuần này, Chuyên mục VUI HỌC THÁNH KINH kính mời Quý Cha, Anh Chị Em và Quý Vị cùng tìm hiểu về các thánh Tông đồ qua bài VHTK 23. Đồng thời, xin công bố đáp án, kết quả dự thi VHTK 22. Đáp án, kết quả dự thi, giải thưởng VHTK 23 sẽ được công bố vào thứ 6 tuần sau. Đáp án dự thi VHTK xin vui lòng gửi về Chuyên mục trước ngày thứ năm hàng tuần.

I. TÔ MÀU VHTK 23


- Chủ đề của hình ảnh là gì?

- Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 26,26-28:

 

II. TRẮC NGHIỆM VHTK 23: CÁC TÔNG ĐỒ.

 

01. Tại Caphácnaum, trong diễn từ Bánh đem lại sự sống, giáo lý này làm chói tai nhiều người và họ đã bỏ đi. Thấy vậy, Chúa hỏi nhóm mười hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?”  Một tông đồ liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy, chúng con sẽ đi với ai?  Thầy có những lời đem lại sự sống đời đời”.  Người tông đồ này tên là gì? (Ga 6,60..)

a. Thánh Phêrô             

b. Thánh Gioan

c. Thánh Tôma             

d. Thánh Giacôbê

 

02. Môn đệ của Chúa Giêsu và là anh ruột của Simon, còn gọi là Phêrô. Ông tên là gì? (Ga 1,40)

a. Tông đồ Nathanaen

b. Tông đồ Giuđa

c. Tông đồ Giacôbê              

d. Tông đồ Anrê

 

03. Vua Hêrôdê Ácrippa I cấm đạo gay gắt đã bắt tù các Thánh tông đồ và đã cho trảm quyết một vị tông đồ của Chúa. Vị được phúc tử đạo đầu tiên ấy tên là gì? (Cv 12,1-2)

a. Tông đồ Giacôbê           

b.  Tông đồ Gioan

c. Tông đồ Phêrô    

d.  Tông đồ Anrê

 

04. Tại bữa Tiệc ly, người môn đệ đã để đầu tựa vào ngực Chúa Giêsu tên là gì? (Ga 13,23)

a. Ông  Phêrô                        

b. Ông  Giacôbê

c. Ông  Gioan                        

d. Ông Giuđa

 

05. Khi thấy dân chúng đến với mình đông đảo, trời lại chiều và là một nơi hiu quạnh, Chúa Giêsu chạnh lòng thương xót họ. Ngài nói với vị tông đồ rằng: “Ta mua đâu được bánh cho họ ăn đây?” Người được Chúa ngỏ lời tên là gì? (Ga 6,1-13)

a.  Tông đồ Philipphê           

b.  Tông đồ Tôma

c.  Tông đồ Batôlômêô         

d.  Tông đồ Matthêu

 

06. Khi Chúa Giêsu nhìn thấy ông, Ngài nói: “Đây là người Itraen đích thực: nơi ông không có gì gian dối”.  Người này tên là gì? (Ga 1,45-51)

a.  Tông đồ Batôlômêô         

b.  Tông đồ Simon

c.  Tông đồ Gioan                           

d.  Tông đồ Matthêu

 

 07. “Nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Chúa, thì tôi không tin”. Vị này tên là gì? (Ga 20,24..)

a.  Tông đồ Anrê                   

b.  Tông đồ Phaolô

c.  Tông đồ Giuđa                           

d.  Tông đồ Tôma

 

08. Ông Lêvi con Anphê, một người thu thuế được Chúa Giêsu kêu gọi làm môn đệ của Ngài, còn gọi tên là gì? (Mt 9,9ss )

a.  Giacôbê                   

b.  Matthêu

c.  Phaolô                     

d.  Simon

 

09. “Đức tin không việc làm là đức tin chết”. Câu nói này là của ai? (Gia 2,26)

a.  Thánh Giuđa           

b.  Thánh Gioan

c.  Thánh Phêrô            

d.  Thánh Giacôbê

 

10. “Vào ngày Cánh chung, sẽ có quân nhạo báng, chúng luồn theo những đam mê vô đạo của chúng, chúng là những kẻ gây chia rẽ, thuộc khí huyết, chớ không thuộc thần khí”. Đây là lời của  ai? (Gđ 18-19)

a. Tông đồ Phaolô       

b. Tông đồ Giuđa

c. Tông đồ Phêrô                  

d. Tông đồ Gioan

 

11. Thời Chúa Giêsu, có một nhóm người lấy tên “Nhiệt Thành”, để chỉ họ là những người nhiệt thành với đường lối Chúa. Họ trông ngóng Thiên Chúa gởi đến cho họ vị Mesia. Họ nghĩ vị Mesia là một nhà lãnh đạo chính trị và quân sự như Đavít hay Giuđa Mấccbê, người sẽ dẹp tan mọi kẻ thù của Itraen. Nhóm Nhiệt thành tẩy chay mọi thoả hiệp với kẻ địch và nhiều khi họ lập các đơn vị xung kích để đánh quân La Mã.  Trong số 12 tông đồ của Chúa, có một vị  thuộc nhóm Nhiệt thành này. Vị ấy tên là gì? (Mt 10,4ss)

a. Tông đồ Simon                 

b. Tông đồ Phêrô

c. Tông đồ Gioan                            

d. Tông đồ Phaolô.

 

12. Người tông đồ đã dùng cái hôn để nộp Thầy mình cho kẻ thù tên là gì? (Lc 22,47-53)

a. Tông đồ Phêrô                  

b. Tông đồ Giuđa Itcariot

c. Tông đồ Giacôbê     

d. Tông đồ Phaolô.

 

13. Người thay thế Tông đồ Giuda Itcariot, kẻ phản bội là ai? (Cv 1,13..)

a.  Ông Phaolô                      

b.  Ông Gioan

c.  Ông Matthia            

d.  Ông Nathanaen

 

14. Một ngày nọ trên đường đến Đamát để lùng bắt những người tin vào Đức Giêsu. Ông được một luồng ánh sáng từ trời bao lấy. Trong ánh sáng, ông đã gặp Đức Kitô và việc này đã biến đổi hoàn toàn con người ông. Kể từ ngày đó, ông phục vụ Chúa Kitô cho đến hơi thở cuối cùng. Người được kêu gọi trên đường đi Đamát tên là gì ? (Cv 9,1..)

a.  Ông Matthia                     

b.  Ông Lêvi

c.  Ông Phaolô                      

d.  Ông Tôma 

 

III. Ô CHỮ VHTK 23: CÁC TÔNG ĐỒ

 

Những gợi ý

01. Người thành Bếtxaida, cùng quê với thánh Anrê và thánh Phêrô, được Chúa Giêsu kêu gọi và đi theo Ngài. Không chỉ đến với Chúa một mình, ông tìm gặp Nathanaen và cả hai đã đến với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế như Môsê cùng các tiên tri nói tới. Vị ấy tên là gì? (Ga 1,42-45)

 

02. Chúa Giêsu đã kêu gọi một người thu thuế theo làm môn đệ của Ngài. Người ấy tên là gì? (Mc 2,14)

 

03. Vua Hêrôdê Ácrippa I cấm đạo gay gắt đã bắt tù các thánh tông đồ và đã cho trảm quyết một vị tông đồ của Chúa. Vị được phúc tử đạo đầu tiên ấy tên là gì? (Cv 12,1-2)

 

04. “Anh em thân mến, phần anh em, hãy tài bồi cho nhau, nhờ đức tin chí thánh của anh em, hãy cầu nguyện trong Thánh Thần, hãy canh giữ lấy mình trong lòng mến của Thiên Chúa, ngóng đợi ơn thương xót của Chúa chúng ta, Đức Giêsu Kitô, cho đến sự sống đời đời”. Đây là lời khuyên của ai?      (Gđ 20)

 

05. Trước lúc sinh thì, trên cây Thánh giá, Chúa Giêsu đã trao phó Mẹ Ngài cho ai? (Ga 19,25-27)

         

06. Thời Chúa Giêsu, có một nhóm người lấy tên “Nhiệt Thành”, để chỉ họ là những người nhiệt thành với đường lối Chúa. Họ trông ngóng Thiên Chúa gởi đến cho họ vị Mesia. Họ nghĩ vị Mesia là một nhà lãnh đạo chính trị và quân sự như Đavít hay Giuđa Mấccbê, người sẽ dẹp tan mọi kẻ thù của Itraen. Nhóm Nhiệt thành tẩy chay mọi thoả hiệp với kẻ địch và nhiều khi họ lập các đơn vị xung kích để đánh quân La Mã. Trong số 12 tông đồ của Chúa, có một vị  thuộc nhóm Nhiệt thành này. Vị ấy tên là gì? (Mt 10,4ss)

 

07. Khi bị treo trên Thánh giá, trong đau khổ cùng cực, Ngài vẫn một lòng yêu thương nhân loại và cầu nguyện cùng Chúa Cha rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. Lời cầu nguyện này của ai? (Lc 23,34)

 

08. Trong danh sách các tông đồ của Chúa, có một người được gọi là Đyđymô. Đó là tên gọi của tông đò nào? (Ga 11,16)

 

09. Trước đông đảo dân chúng, Đức Giêsu bảo các tông đồ hãy cho họ ăn. Một trong các tông đồ đã thưa với Thầy: “Ở đây có một em bé có năm cái bánh lúa mạch và hai con cá nhỏ, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu”. Người ấy là tên là gì? (Ga 6,1-9)

                  

10.  Sau khi Chúa Giêsu sống lại, Người đã hỏi ông ba lần: “Con có yêu mến Thầy không?”. Và ông đã đáp lại: “Lạy Chúa, Chúa hay biết mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa.” Đáp lại, Chúa Giêsu đã trao cho ông sứ mạng mục tử là chăn dắt đoàn chiên của mình. Vị tông đồ này tên là gì? (Ga 21,16..)

         

11. Người trong số các tông đồ của Chúa Giêsu đã đi gặp các thượng tế để “bán” Thầy lấy 30 đồng bạc tên là gì?  (Mt 26,14)

                  

12. Ngôn sứ Agabô đã tiên đoán rằng người này sẽ bị trói và nộp vào tay dân ngoại ở Giêrusalem. Người này tên là gì? (Cv 21,10..)

 

13. Tại Công đồng Giêrusalem, ngài đã lên tiếng nói rằng: “Tôi xét là không được phiền nhiễu người ngoại quay về với Thiên Chúa, song chỉ biên thư dạy họ kỵ hẳn: đồ nhơ uế bởi tà thần, dâm bôn, thịt ngột và máu huyết”. Đây là lời của ai? (Cv 15,19)

                    

14. Khi Giuđa mất đi, Tông đồ đoàn mất đi một người, thánh Phêrô đã nói với anh em rằng: “Phải chọn thêm một người để cùng với chúng ta làm chứng cho sự sống lại của Đức Giêsu”. Và ông đã được liệt vào hàng với Mười một tông đồ. Người được chọn tên là gì? (Cv 1,15..)

         

15. Tông đồ Philipphê đã gọi Nathanaen đến gặp Chúa và Nathanaen trở nên một tông đồ của Chúa. Nathanaen còn được gọi tên là gì? (Ga 1,43ss)

                  

IV. THỬ TÀI VHTK 23

A. CON CHỮ BÍ ẨN  

 

Các nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Tuy nhiên thợ sắp chữ đã đánh mất 1 mẫu tự (được đánh dấu *). Bạn hãy hoàn thành và giải thích tại sao?

 

NICODEMO

DEBEDE

SET

MONAXON

*ICANO

 

B. TỪ KHÁC BIỆT

Bạn hãy quan sát kỹ các từ dưới đây:

 

CAIN – NACGAI

GIUSE – MARIA

KHANANIA – AGABO

OVET – TIMON

IXAAC – CAIPHA

RAKHAP – PHERO

ADAM – MENKIXEDE

 

Cặp nhân vật nào khác biệt với những cặp đã cho.

 

V. CÂN NÃO VHTK 23

A. Ô CHỮ TÂN ƯỚC 23

Các bạn hãy tìm trong những ô chữ này có bao nhiêu Nhân Vật và Địa Danh được nói tới trong Tân Ước sao cho mẫu tự này tiếp cận mẫu tự kia, ngang - dọc -  xéo - ngược - xuôi mà không cách quãng.

Trong ô chữ này có nhân vật  ENOT.

Ô CHỮ TÂN ƯỚC 23 (có 21 từ)

“ Thầy    Đấng   Kitô, Con Thiên  Chúa hằng  sống”. (Mt  16,16).

 

B. HÃY CÙNG ĐỌC EVAVE 

 

Bà EVÀ, người phụ nữ đầu tiên của nhân loại bị ma quỷ cám dỗ.

AVE, Lời chúc tụng dâng kính Mẹ Maria.

EVA + AVE = EVAVE

 

Có bao nhiêu cách để đọc được từ EVAVE từ những chữ cái đứng cạnh nhau trong hình vẽ trên? Các chữ cái phải đứng gần nhau theo hàng ngang, hàng dọc hoặc theo đường chéo.

Chú ý: Tất cả những chữ E và chữ V đều có thể được sử dụng 2 lần trong cùng 1 từ EVAVE.

 

 

ĐÁP ÁN VUI HỌC THÁNH KINH 22

 

I. HÌNH TÔ MÀU VHTK 22

- Chủ đề của hình ảnh:

Thánh Phaolô được kêu gọi

- Bạn hãy viết lại câu Tông Đồ Công Vụ 9,5-6:

5 Ông nói: “Thưa Ngài, Ngài là ai?” Người đáp: “Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ.6 Nhưng ngươi hãy đứng dậy, vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì.”

 

II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VHTK 22

CUỘC ĐỜI THÁNH PHAOLÔ

 

01. Saolô (Cv 13,9)

02. Thành Tácxô  (Cv 9,30)

03. Thánh Phaolô tông đồ dân ngoại (Cv 9,1..)

04. Ông   Agabô (Cv 21,10..)

05. Ông Gamaliên, thuộc nhóm Phariêu (Cv 22,3)

06. Môn đệ Khanania (Cv 9,1-19)

07. Môn đệ Khanania (Cv 9,18)

08. Thượng tế Xikêua (Cv 18,11-20)

09. Cậu bé Êutykhô (Cv 20,7-12)

10. Vua Hêrôđê Acríppa II (x.Cv 25,1-27)

11. Chị Phêbê (Rm16,1)

12. Thánh Phaolô (Rm 13,8)

 

III. Ô CHỮ VHTK 22: Ô CHỮ CUỘC ĐỜI THÁNH PHAOLÔ

 

01. Ông Técxiô (Rm 16,22)

02. Ông Giuliô (Cv 27,1-41)

03. Saolô (Cv 7,58)

04. Bà Bécnikê (Cv 25,13-27)

05. Bà Đamari (Cv 17,16-34).

06. Thần Dớt (Cv 14,8-22 )

07. Anh Ônêximô (Plm 1…)

08. Đảo Manta (Cv 28,7-10)

09. Tổng trấn Phêlích (Tổng trấn Giuđêa) từ năm 52-60)(Cv 23,23-24,27)

10. Ngôn sứ Agabô (Cv 21,10…)

11. Gia đình Têphana (1Cor 1,16 & 16,15)

12. Cậu bé Êutykhô (Cv 20,7-12)

13. Vua Hêrôđê Ácríppa II (x.Cv 25,1-27)

14. Ông Philêmon (Plm 1..)

15. Ông Khanania (Cv 9,10-17)

16. Anh Timôthê.

17. Êlyma (Cv 13,4-12)

18. Ông Êpáprôđitô (Pl 4,18-20)

 

Hàng dọc: CUỘC ĐỜI THÁNH PHAOLÔ

 

IV. THỬ TÀI VHTK 22

A. NHANH MẮT

Đáp án: CAIN – ACNI

 

B. NHÂN VẬT BÍ ẨN 

Đáp án: Những nhân vật đó là:

GIESU – MARIA -  GIUSE

Bạn chỉ cần ghép những mẫu tự đầu tiên của hàng ngang. Bạn sẽ tìm ra được những nhân vật bí ẩn này.

 

V. CÂN NÃO VHTK 22

A. Ô CHỮ TÂN ƯỚC 22 (21 từ)

 

E (Lc 3,28)

CÔ (Cv 21,1)

NÔÊ (Lc 3,36)

SÊM (Lc 3,36)

SẾT (Lc 3,38)

GAT (Kh 7,5)

ĐÊMA (Cl 4,14)

GAIÔ (3Ga 1)

GAĐA (Cv 8,26)

HAGA (Gl 4,24)

MÔSÊ (Lc 16,31)

TAMA (Mt 1,3)

ĐAMAT (Cv 9,8)

GIACÓP (Mt 1,2)

GIÊSÊ (Mt 1,5)

GIÊSU (Mt 1,16)

GIUĐA (Lc 1,39)

GIUĐÊ (Ga 11,7)

GIUSE (Mt 1,16)

MESIA (Ga 1,41)

GIACÔBÊ(Mt13,55

 

B. HÃY CÙNG ĐỌC EVE 

Đáp án:

Chúng ta sẽ tính số những từ ÊVE từ vị trí của những  chữ E trong hình vẽ:

* Trung tâm: chữ E ở trung tâm của hình vẽ liền kề với 4 chữ V, mà mỗi chữ V này liền kề với 4 chữ E khác, bạn có được 16 từ EVE.

* Tại các đỉnh: mỗi chữ E trên các đỉnh đều liền kề với 1 chữ V, từ đó bạn có được 4 cụm từ VE nên có tất cả 16 từ ÊVE.

* Trên các cạnh: mỗi chữ E trên 4 cạnh của hình thoi đều liền kề với 2 chữ V; mà mỗi chữ V lại liền kề với 4 chữ E khác nên từ mỗi chữ E trên các cạnh ta có 8 cách đọc ÊVE. Vì có 4 chữ E trên 4 cạnh nên sẽ có tất cả 8 x 4 = 32 cách đọc từ ÊVE từ 4 cạnh.

Vậy tổng cộng trong hình đã cho có: 16 + 16 + 32 = 64 cách đọc từ ÊVE.

GB. Thái Hùng

 

 

Comments