MegaSWF

MegaSWF

Tên trang web : MegaSWF
Địa chỉ :            http://megaswf.com/

trang web MegaSWF có những tính năng như :  ổ đĩa lưu trữ file , giao tiếp cộng đồng như mạng xã hội ...

PHẦN 1 : NƠI LƯU TRỮ TÀI LIỆU

A ■ ổ đĩa lưu trữ (drives)

1 - dùng như ổ đĩa trên mạng để lưu trữ file
2 - không gian lưu trữ (Storage space) : ???
3 - thời gian lưu trữ : 5 tháng ( thử nghiệm hơn 5 tháng vẫn chưa bị xóa ??? )
4 - file size lớn nhất có thể upload : 10 MB
5 - định dạng (format, extensions) file được lưu trữ :
tài khoản miễn phí :  swf  ( thử nghiệm hầu hết các format vẫn được ??? )
tài khoản trả tiền :     swf, xml, jpg/jpeg, png, gif

6 - xem trước nội dung file :  xem trong tài khoản và ngoài tài khoản
image :  .jpg , .png , .gif (tĩnh và động)
flash :    .swf
audio :    mp3

tham khảo các qui định trên tại những link :
http://megaswf.com/help          http://megaswf.com/upgrade

7 - tùy chọn private và public
khi upload xong 1 file, file sẽ có những tùy chọn mặc định là :
- mức độ hiển thị (Visibility) : Pubbic
- xếp loại (Categories) :         Misc  (= Linh tinh , Hỗn hợp)

cách chuyển đổi private và public :
click vào folder chính "My Files" / tìm đến file cần chuyển đổi / click nút Edit / tại mục Privacy, chuyển đổi tùy ý ...

8 - Thùng rác (Recycle Bin) : nếu xóa file, file sẽ bị xóa hẳn, không có nơi chứa tạm thời

ghi chú :
cần phải đăng nhập rồi mới upload
có thể upload không đăng nhập thì file chỉ được giữ trong 5 tháng

thử nghiệm như sau :

2:46 PM 6/3/2013 --> upload không đăng nhập 1 file :
file name : Photo6424.jpg           mã nhập : cth

sau khi upload : những thông tin được cung cấp như

link trên thanh address bar :  http://megaswf.com/filelinks/2585697
photo6424.jpg has been uploaded
Click here to alter the meta data and display dimentions (height and width) of your file.
Direct link :      http://megaswf.com/f/2585697

B ■ thư mục (folder)

không có tùy chọn tạo folder

1 - folder chính "My Files"

- tài khoản  MegaSWF  của người dùng chỉ có 1 folder chính "My Files"
- folder chính "My Files" lưu trữ chung cả 2 kiểu thiết lập file là Private và Public
- chỉ có chủ tài khoản mới nhìn thấy folder chính "My Files" , vì đó là nơi cài đặt các thuộc tính cho toàn bộ file lưu tại đây

cách mở folder chính "My Files" :
tại hàng trên bên phải, click nút "My Account" (có thể bỏ qua thao tác này) / click nút "My Files" / folder chính được mở ra tại đây

2 - folder Public  (tạm gọi như vậy để dễ phân biệt)

bất kỳ ai trên Internet đều có thể tìm và xem folder Public, vì nó được xây dựng là để giao tiếp cộng đồng

- những file có kiểu thiết lập là Public thì được tập hợp lại thành 1 folder Public (tạm gọi như vậy để dễ phân biệt)
- folder Public có những tính năng như : xem trước hình ảnh như xem album, chia sẻ file bằng email, download, giao tiếp cộng đồng...
- những tính năng trong folder Public thì không áp dụng như nhau cho tất cả định dạng
- sau đây là thử nghiệm một số định dạng file, được trình bày theo nhóm

image :    jpg , png , gif  (tĩnh và động)

có xem trước , có download

flash :     swf  (tĩnh và động)

có xem trước , không download

video :    mp4 , wmv

mp4  :  không xem trước , không download
wmv  :  không xem trước , có download

audio :     mp3 , wma , wav , aac , mid

mp3  :  có nghe trước , không download
wma , wav , aac , mid  :  không nghe trước , có download

cách mở folder Public :
tại hàng trên bên phải, click nút "My Account" (có thể bỏ qua thao tác này) / click vào tên người dùng

hoặc :
khi có một file nào đó đang được xem / phía dưới file đó, click vào tên người dùng

C ■ lưu trữ file

upload file vào folder chính "My Files" để lưu trữ trong tài khoản MegaSWF

1 - số lượng file upload trong 1 lần : chỉ được upload từng file một

2 - tên file bị thay đổi : sau khi upload, tên file bị thay đổi như sau
chữ hoa chuyển thành chữ thường
bị lược bỏ ký tự có dấu Tiếng Việt
bị lược bỏ gạch ngang " - "

3 - thiết lập các tùy chọn cho file :   (không được ghi dấu Tiếng Việt)

sau khi upload, nếu muốn, người dùng phải tự thiết lập các tùy chọn cho file để được hiển thị đầy đủ hơn, một số tùy chọn chính như sau :

Privacy : Public , Private  (phần này quan trọng)
Title : đặt lại tên file để dễ xem, tên file gốc vẫn còn trong folder chính
Description : nói sơ lược về file giống như ghi cảm nhận
Tags : chọn 1 hay vài từ tiêu biểu để dễ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm
Display Width , Display Height : chỉnh lại kích thước
File type : Misc , Game , Animation , Soundboard , (xếp theo nhóm)
Upload replacement icon : tạo thumbnail do người dùng chọn, vì không phải là file hình ảnh
Auto create icon image from file : tạo thumbnail do MegaSWF thực hiện, vì đây là file hình ảnh

cách thiết lập các tùy chọn cho file :

tại hàng trên bên phải, click nút "My Account" (có thể bỏ qua thao tác này) / click nút "My Files" / tìm đến file cần thiết lập / click nút Edit / xuất hiện trang "File Settings" / tùy ý thiết lập các tùy chọn / click nút Save

4 - phần này nói thêm về thumbnail :

người dùng phải tự tạo thumbnail cho file, cách làm như sau :

đối với những định dạng file thuộc hình ảnh (image), ví dụ như .jpg , .png , .gif (tĩnh và động) ... :

tại hàng trên bên phải, click nút "My Account" (có thể bỏ qua thao tác này) / click nút "My Files" / tìm đến file cần tạo thumbnail / click nút Edit / tại phía cuối trang, click nút "Auto create icon image from file"

đối với những định dạng file khác :

tại hàng trên bên phải, click nút "My Account" (có thể bỏ qua thao tác này) / click nút "My Files" / tìm đến file cần tạo thumbnail / click nút Edit / ở phía cuối trang, tại mục "Upload replacement icon" , click nút "Browse..." / tùy ý chọn 1 hình trong máy tính để làm thumbnail / click nút Open / click nút Save

5 - các tùy chọn cho file .swf :

trang web  MegaSWF  hiển thị luôn cả những phần thừa của file .swf , cần định lại kích thước để làm ẩn đi, làm như sau

tại hàng trên bên phải, click nút "My Account" (có thể bỏ qua thao tác này) / click nút "My Files" / tìm đến file .swf / click nút Edit / tại phần Display Width, Display Height, chỉnh kích thước theo đơn vị pixel / click nút Save

- cách upload file : rất cần thiết phải đăng nhập MegaSWF / phía trên, click nút Upload ...

PHẦN 2 : GỞI TÀI LIỆU CHO NGƯỜI KHÁC

trường hợp 1 :

cho trang web MegaSWF biết địa chỉ email của người nhận, để MegaSWF gởi file đến email đó, điều kiện là
- những file này phải là Public thì mới được
- mỗi lần chỉ gởi được 1 file

có nhiều cách, sau đây là 1 cách

mở hẳn 1 file tùy ý / bên dưới file đó, click vào nút Share / click vào nút email / làm theo hướng dẫn... nếu gởi nhiều người, mỗi địa chỉ email cách nhau 1 dấu phảy " , "

về phía người nhận : mỗi người sẽ nhìn thấy email của người khác

trường hợp 2 : copy link của file hoặc folder, gởi link đó cho người nhận qua email

■ gởi folder Public cho người khác : có nhiều cách, sau đây là 1 cách

đăng nhập MegaSWF / phía trên, bên cạnh nút "My Account" click vào tên người dùng / phía trên của trình duyệt, tại thanh Address bar, copy địa chỉ (link) / dán địa chỉ vào email rồi gởi cho người nhận

về phía người nhận : chỉ có thể nhìn thấy những file là Public

khi nhận được email, mở hẳn email ra / click vào link có trong email / xuất hiện folder Public

hoặc :

khi nhận được email, mở hẳn email ra / copy link có trong email / dán vào thanh Address bar của trình duyệt nhưng trong tab mới / xuất hiện folder Public

■ gởi 1 file hoặc nhiều file là Private hoặc Public có trong folder chính "My Files" :

có nhiều cách, sau đây là 1 cách :

đăng nhập MegaSWF / tại hàng trên bên phải, click nút "My Account" (có thể bỏ qua thao tác này) / click nút "My Files" / tìm đến file cần gởi / click nút Embed / tại mục "Direct link" , copy link có trong ô / dán vào email rồi gởi cho người nhận

nếu muốn gởi nhiều file (không phải toàn bộ) thì tạo nhiều link, mỗi link chỉ tương ứng với 1 file

về phía người nhận : chỉ nhìn thấy trong phạm vi file được gởi, làm như sau
mở email ra / click vào 1 link / xuất hiện hộp thoại Save As / click nút Save

hoặc :
mở email ra / click vào 1 link / xuất hiện hình ảnh / lưu theo cách thông thường

ghi chú chung : nếu link không kích hoạt được thì copy link rồi dán vào thanh Address bar của trình duyệt nhưng trong tab mới

PHẦN 3 : LINK VÀ THẺ NHÚNG

- trang web MegaSWF không cung cấp thẻ nhúng cho tài khoản miễn phí
- trang web MegaSWF cung cấp link cho 1 số định dạng file như :
       image :    jpg , png , gif  (tĩnh và động)
       flash :      swf  (tĩnh và động)
       audio :     mp3
- người dùng tự tạo thẻ nhúng từ link được cung cấp

cách lấy link : xếp theo nhóm định dạng file

image :    jpg , png , gif  (tĩnh và động)

- tại MegaSWF : có xem trước , có download
- lấy link tại nút Embed của MegaSWF
  hoặc lấy link tại hộp thoại Page Info của Mozilla Firefox
- kiểu thiết lập file : Private hoặc Public
- loại thẻ nhúng : <img src="" width="" height="">

xem 1 trang được nhúng tại đây :  xem

flash :      swf  (tĩnh và động)

- tại MegaSWF : có xem trước , không download
- lấy link tại nút Embed của MegaSWF : phải trả tiền
- lấy link tại hộp thoại Page Info của Mozilla Firefox : miễn phí
- kiểu thiết lập file : Private hoặc Public
- loại thẻ nhúng :  sưu tầm từ trang web  http://www.shareswf.com/

<embed type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" name="flashplayer" src="" quality="high" width="" height="" swliveconnect="true" allowscriptaccess="samedomain" />

xem 1 trang được nhúng tại đây :  xem

audio :  mp3

- tại MegaSWF : có nghe trước , không download
- lấy link tại nút Embed của MegaSWF : phải trả tiền
- lấy link tại hộp thoại Page Info của Mozilla Firefox : miễn phí
- kiểu thiết lập file : Private hoặc Public
- loại thẻ nhúng :  <iframe src="" width="" height="">

xem 1 trang được nhúng tại đây :  xem

PHẦN 4 : VÍ DỤ MINH HỌA

folder Public :

hiển thị danh sách file, click vào để xem, chú ý những tính năng mà mỗi định dạng file được hỗ trợ hoặc không, như xem trước, nghe trước, download...
link :  http://megaswf.com/Users/vuhuyenanhphuong

file có trong folder Public :

phía dưới file, click vào tên người dùng để trở về danh sách, nếu gởi cho ai chỉ 1 file thì họ không phải tìm kiếm trong danh sách quá dài

cách lấy link : copy trên thanh Address Bar của trình duyệt, xem dưới đây

tên file : duanuocbong2_adj_187x250mm_op.jpg
link :      http://megaswf.com/serve/2585484/

tên file : sake_135x180mm.gif
link :      http://megaswf.com/serve/2585476/

tên file : vhap_dongho4b.swf
link :      http://megaswf.com/serve/2585473/

tên file : cachep1.mp4
link :      http://megaswf.com/serve/2585529/

tên file : 6_larungvensong_kl.mp3
link :      http://megaswf.com/serve/2585444/

tên file : chiec ao mau thien thanh.html
link :      http://megaswf.com/serve/2585505/

xem file theo cách đơn giản :

- những file này có thể là Private hoặc Public, được hỗ trợ hay không về các tính năng như xem trước, nghe trước, download...
- những file này xuất hiện 1 mình trong trình duyệt, không nhìn thấy những file khác xung quanh


tên file :  kecxanh12_adj_250x187mm_op.jpg      --> Public
lấy link tại nút Embed của MegaSWF
link :        http://megaswf.com/f/2585489

tên file :  muop_hoa_ong_180x135mm.gif          --> Public
lấy link tại nút Embed của MegaSWF
link :        http://megaswf.com/f/2585475

tên file :  bachiecxe.swf                                          --> Private
lấy link tại hộp thoại Page Info của Mozilla Firefox
link :        http://megaswf.com/file/2585472.swf

tên file : 6_larungvensong_kl.mp3                         --> public
lấy link tại hộp thoại Page Info của Mozilla Firefox
link :       http://megaswf.com/mediaplayer/xspf_player_slim.swf?song_title=6_larungvensong_kl.mp3&autoplay=true&song_url=http://megaswf.com/file/2585444

- những file sau đây, không được xem trước, thì sẽ xuất hiện hộp thoại Save As để download

tên file : tieng ve mua he.html
lấy link tại nút Embed của MegaSWF
link :       http://megaswf.com/f/2585521

tên file :     tencacloaifont_op.pdf
lấy link tại nút Embed của MegaSWF
link :       http://megaswf.com/f/2585528

tên file :     culi 1.mp4
link :       http://megaswf.com/f/2585530
Trang con (3): audio flash image