Fəaliyyətim‎ > ‎

Sinfim


Şagirdlər       Dizayn
   (30)
Məzmun
     (20)
 İnterfeys
      (5)
 Dil müxtəlifliyi
       (10)
Saytın təzələnməsi
        (10)                    
 WEB2.0
     (15)
 Kreativlik
      (10)
 Cəmi
  (100)
1.Abbasova Mehriban   28      18      4        10        9      14        8     91
2.Alışova Gülər
   28      19      4        9        8      14        9     91
3.Aslanova Anarə   28      19      4        8        9      13       10     91
4.Behbudlu Əsəd    29      20      5        9        9      14        9     95
5.Dadaşov Nicat   30      19      4       10       10      13        9     95
6.Əhmədli Anar        
7.Əlizadə Vüsal   30      20      5        9       10      15       10     99
8.Həsənzadə Sofiya
   28      19      4        9        8      14        9     91
9.Hüseynzadə Məhəmməd         
10.Kərimova Nuranə   28      18      4       10        9      14        8     91
11.Qasımov  Elvin   29      20      5        9        9      14        9     95
12.Qənbərova Züleyxa   28      18      4       10        9      14        8     91
13.Məlikzadə Murad   30      19      4       10       10      13         9     95
14.Məmmədli İlham    29      20      5        9        9      14        9     95
15.Məmmədov Zakir   28      20      4       10        9      14       10     95
16.Məmmədzadə Murad    29      19      4        9        9      15       10     95
17.Musayeva Nəzrin     28         18        4           9        9       14        9     91
18.Mürsəlova Rəhimə    28         19       5        8        8       14        9     91
19.Naftullayev Əlisahib        
20.Sadiq Sədi     29        19       4        9        9       15       10     95
21.Tanrıverdiyev Hüseyn        
22.Alışanov Tərlan    29      19       5        10        9       14        9     95
Comments