Fabric Pro

Home

โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจากโปรแกรม EXCEL ที่ใช้ทำเอกสารกำกับสำหรับโรงงานทอผ้า โดยมีลักษณะดังนี้

 

ท่านจะลดเวลาในการทำงานในด้านเอกสาร และการคำนวณลงอย่างมาก สนใจสอบถามได้ครับ

 

โปรแกรมนี้ไม่มีให้ดาวน์โหลดครับ

แต่ผู้เขียนจะแจกให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรื่องการวิเคราะห์ ลายผ้า , ต้นทุน และออกแบบลายผ้าทอเท่านั้นครับ