Home‎ > ‎

ഗൂഗിൾ ക്രോം ഫോണ്ട് ക്രമീകരണം

ഓപ്ഷൻസിലെ അണ്ടർ ദ് ഹുഡ് എന്ന ടാബിൽ നിന്നും  Change font and language settings ഞെക്കുക


തുടർന്നു കാണുന്ന വിൻഡോയിൽ താഴെക്കാണുന്ന രീതിയിൽ ഫോണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക


Comments