___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Večer tanečného humoru je projekt, v ktorom sa snažíme vyhľadávať v tanečnom svete humorné elementy a tie, doplnené o naše vybrané čísla zostaviť do milého predstavenia, ktoré budete pozerať prevažne cez vlastné slzy. Našou najväčšou snahou pritom je, aby to boli slzy smiechu... Premiéra predstavenia je každý rok 1. apríla a reprízy podľa toho, ako nám to dopadne:)