___________________________________________________________________________________________________________________________

Skupina tanečného humoru - Všetečníci vznikla v roku 2005 v Bratislave. Venuje sa netradičnému spracovaniu scénického folklóru v duchu „Čím vtipnejšie, tým vtipnejšie“.

Skupina tanečného humoru Všetečníci sa snaží s humorom a svojskou interpretáciou  pristupovať k spracovávaniu tém čerpaných prevažne z fólklórneho prostredia. 

Humor, paródia a nadsázka sú hlavnými atribútmi ich predstavenia a zápletky, či pointy v choreografiách napriek "folklórnemu" vizuálu skôr reflektujú na zmysel pre humor dnešného diváka.

___________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                 Ján Všetečka - riaditeľ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ján Všetečka je iniciátorom vzniku zoskupenia, je dušou a hybnou silou telesa. Vo Všetečníkoch pôsobí ako výkonný riaditeľ, interpret a hudobný skladateľ. 
Je všeobecne považovaný za praotca tanečného a pohybového humoru. Jeho pohybom sa smejú okoloidúci doma i v zahraničí. 
Po ukončení lekárskej fakulty v Bratislave sa začal venovať skúmaniu vzťahu vizuálnych podnetov okolia a chemických reakcií v ľudskom tele zodpovedných
za smiech.
 Na výsledkoch pokusov založil svoj pohybový slovník, ktorý získal niekoľko prestížnych ocenení na Festivale nenapodobiteľných pohybov v Sydney.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________


Stanislav Marišler - umelecký vedúci
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Je zodpovedný za udávanie jasného umeleckého smeru Všetečníkov. Jeho tvorivé pôsobenie na poli tanečného humoru je považované za nadnárodné a nadčasové.
Do svojich diel vkladá všetky svoje (podľa niektorých očitých svedkov až nadprirodzené) interpretačné schopnosti.
Za svoju najväčšiu prednosť považuje schopnosť vytvoriť choreografiu tak, aby ostatní tanečníci mali pocit, že ju spravili sami.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Maroš Červenák - organizačný vedúci a manažér
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Jeho primárnou úlohou je dosiahnuť, aby vyššie uvedení dvaja umelci aj skutočne niečo vytvorili. Jeho organizačné schopnosti sú nadštandardné a spolupracovať
so Všetečníkmi sa rozhodol aj za cenu ústupkov z vlastných ambícií. Nespolupracuje napríklad s Davidom Copperfieldom, Pixarom, Stevenom Spielbergom, Darou
Rollins a Billom Gatesom. Podľa diváckej ankety je jedným z troch najkrajších tanečníkov v telese. 
Ako interpret ovplyvnil už mnoho diváckych aj profesionálnych vkusov, často je najímaný ako model pre výtvarných umelcov, či autorov rozhlasových hier.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Martuška (Všetečková) Valentová
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Je sestrou riaditeľa telesa a jej prijatie medzi Všetečníkov je samo sebou. Okrem rodinkárstva sa stará o pravidelný audit všetečníckych umeleckých výkonov.
Je držiteľkou certifikátu "Javiskový úsmev" a je majsterkou v odpútavaní pozornosti diváka od pohybov nôh pri tanci.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Barbara Barteková
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Svoje tanečné schopnosti získala na prestížnej Charlie Chaplin & Fred Aster University v USA. Známou sa stala už svojou diplomovou prácou
Chaplinovské pastorále. Po ukončení štúdia pokračovala v doktorandskom štúdiu na univerzite, kde externe prednáša dodnes. Okrem prezentácie svojich
 tanečných predností sa v telese stará o Time management. Svojou prirodzenou autoritou dohliada na správny čas a dochádzku.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                              


Zuzina Hajková
_____________________________________________________________________________________________________________________________________


Svojou húževnatou prácou sa v telese postupne prepracovala až na pozíciu hlavnej nástenkárky a kronikárky. 
Jej umelecké schopnosti vynikli hneď pri prvom účinkovaní s telesom, za čo následne získala prestížne ocenenie "Najprecítenejšie zahraná zvieracia postava vo vedľajšej úlohe". Vďaka svojmu talentu má
 pred sebou skvelú budúcnosť, do ktorej vkladá celý kolektív veľké nádeje.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________Zdeno Jašek
___________________________________________________________________________________________________________________________________

V telese pôsobí ako majster slova a tanečný teoretik. Podľa jeho inštrukcií dokážu tancovať len tí najlepší v brandži a ako sám uvádza, je to aj hlavný dôvod jeho členstva v tejto nezabudnuteľnej skupine. 
Ako hlavný Brainstormer Všetečníkov už vytvoril stovky projektov a pri práci sa zásadne spolieha len sám na seba. 
Spolupracuje tiež so súborom Poleno a v podstate neexistuje umelecká skupina, ktorá by vo svojom repertoári nemala aspoň jeden jeho - či už minulý
 alebo budúci - nápad.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Comments