งานประกันคุณภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด่วน! 
      ด้วยศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอก รอบสี่ ของ สมศ. และเพื่อให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแจ้งมายังผู้ที่สนใจได้ลงชื่อสมัคร ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ สมัครถึงวันที่ 7 ม.ค. 61 เท่านั้น
 

ตรวจสอบผลการสมัคร

ข่าว IT จาก Thaiware.com

Thaiware Feed