Meer vertalingen
 

Vertalingen van poëzie en proza door Vrouwe Karmijn

Poëzie

Vertaling uit het Engels van een gedicht van William Wordsworth:

William Wordsworth:

 

I WANDERED LONELY AS A CLOUD

 

I wandered lonely as a cloud

That floats on high o'er vales and hills,

When all at once I saw a crowd,

A host, of golden daffodils;

Beside the lake, beneath the trees,

Fluttering and dancing in the breeze.

 

Continuous as the stars that shine

And twinkle on the milky way,

They stretched in never-ending line

Along the margin of a bay:

Ten thousand saw I at a glance,

Tossing their heads in sprightly dance.

 

The waves beside them danced; but they

Out-did the sparkling waves in glee:

A poet could not but be gay,

In such a jocund company:

I gazed - and gazed - but little thought

What wealth the show to me had brought.

 

For oft, when on my couch I lie

In vacant or in pensive mood,

They flash upon that inward eye

Which is the bliss of solitude;

And then my heart with pleasure fills,

And dances with the daffodils.

 

         Vrouwe Karmijn:

 

EENS ZWIERF IK EENZAAM ALS EEN WOLK

 

Eens zwierf ik eenzaam als een wolk

die drijft hoog boven berg en dal,

toen: kijk! een machtig gouden volk,

een menigte narcissen, tal-

loos, langs het meer, onder 't geboomt',

deinend en dansend samengestroomd.

 

Oneindig als de sterrenrij

die aan de Melkweg fonkelt en

nooit dooft, juist zó omzoomden zij

de boorden van een baai. Ik zag hen,

tienduizend minstens in één keer,

in dartele reidans om het meer.

 

Het dansend, vonkend nat er naast

leek minder vrolijk nog dan zij.

In zo'n gezelschap blijft toch haast

geen dichter van de feestroes vrij!

Ik keek mijn ogen uit, maar 'k weet

pas nu wat het me wèrklijk deed:

 

Want vaak in bed, wanneer ik denk

aan niets, of peins - de blik omhoog-,

verschijnt, als Eenzaamheids geschenk,

hun beeld plots voor mijn geestesoog.

Dan danst mijn hart, intens verheugd,

mèt de narcissen, vol van vreugd.


 

Proza

Vertaling van een fragment van A Reckless Seducion van Jayne Bauling:


Het desbetreffende fragment in het Engels: zie ProefvertalingHQH.pdf 

Vertaling van het fragment in het Nederlands door Vrouwe Karmijn: zie ook  Eenvermeteleverleiding-fragment.rtf
 
Het hele boek in het Engels: zie
 ARecklessSeduction.pdf