Home


VRN-Verkeersregelaars als ondersteunende dienstverlening
Incidentele
verkeerssituaties en calamiteiten vraagt om enige flexibiliteit en inzicht om een vlotte doorstroom van het verkeer te garanderen.Verkeersregelaars met jarenlange ervaring worden ingezet om deze taken professioneel voor u uit te voeren. Bij complexe verkeerssituaties maken we hiervoor indien gewenst een plan van aanpak afgestemd op het programma van eisen van onze opdrachtgever en afgestemd op de geldende voorschriften van de wegbeheerder.

Diensten
Het dienstenpakket van VRN-Verkeer omvat o.a. het leveren van Parkeerregelaars, Evenementregelaars alsmede Verkeersregelaars met in het kader van beroep verkeersregelende taken. Wij bieden u ondersteuning bij Calamiteiten, Omleidingen, Evenementen, Bouwprojecten, Afzettingen, hoge Bezoekersstromen en Parkeerbegeleiding.

Evenementenbeleid
Naast het vergroten van de attractiviteit en het laten plaatsvinden van evenementen en het verlenen van vergunningen is het van groot belang dat door de toezichthouder een duidelijk toetsingkader in de vorm van een evenementenbeleid uniform wordt gehandhaafd. De wegbeheerder/vergunningverlener bepalen namelijk welk soort verkeersregelaar moeten worden ingezet en is de politie verantwoordelijk voor de toezicht en verkeershandhaving..

Advies
Graag nemen wij er de tijd voor om ook te adviseren en niet alleen uit te voeren. Een gedegen verkeers- en parkeerplan is de helft van het werk. Wij staan voor u klaar.


Ons mailadres is: info@vrnverkeer.nl


       
Comments