Startpagina‎ > ‎

Ontwikkelingssamenwerking

Commissie Ontwikkelingssamenwerking

 

Het werk van deze commissie wordt gesteund door leden en begunstigers van de NPB-afdelingen Bennekom en Renkum. Het bestuur van de commissie bestaat uit 3 leden van de afdeling Bennekom en 2 leden van de afdeling Renkum ( mw. Louise Goedkoop en dhr. Nico Horn).

 

De commissie beoordeelt en selecteert ingediende projecten zeer zorgvuldig. De voorkeur gaat uit naar kleinschalige projecten die met behulp van de commissie kunnen worden opgestart of verder kunnen worden ontwikkeld. Dit zijn projecten die niet kunnen profiteren van overheidshulp of die naast hulp van derden voor verdere ontwikkeling geld tekort komen. Voor de rapportage over de voortgang van een project is een contactpersoon ter plekke aanwezig die informatie geeft.

 

Een keer per jaar wordt voor het commissiewerk in de kerken van Bennekom en Renkum gecollecteerd.

 

Eenieder die op de hoogte is van kleinschalige projecten in de ontwikkelings-sfeer wordt verzocht de commissie daarover te berichten. Giften zijn zeer welkom op bankrekening 30.70.28.534 t.n.v. NPB Ontwikkelingssamen-werking. Een folder met meer informatie ligt op de leestafel achter in de kerk.

Comments