Startpagina‎ > ‎

Zondagse vieringen

Iedere zondag wordt er een viering gehouden in de Rijnkapel, ons kerkje aan de Utrechtseweg 119 te Renkum, aanvang om 10.00 uur.

Aan het begin van elke viering in de Rijnkapel worden mededelingen gedaan door een bestuurslid;
na een moment van stilte begint de eigenlijke dienst.

Ongeveer eens per maand (en in sommige maanden vaker) gaat onze eigen voorganger ds. Marrie van Leeuwen voor; de overige vieringen worden geleid door gastvoorgangers. Af en toe wordt een viering voorbereid en verzorgd door "gewone" leden.

Als Marrie van Leeuwen voorgaat is er meestal op  de dinsdagmiddag daarvóór de mogelijkheid om met haar de teksten die 's zondags gelezen en gezongen worden te bespreken en van commentaar en vragen te voorzien. Zie de Agenda voor welke dinsdagen dat geldt. Op deze manier hoopt Marrie de betrokkenheid bij de vieringen te vergroten.

Een overzicht van alle vieringen met de namen van de voorgangers vindt u op de laatste pagina’s van het programmaboekje.

In elke viering is er één collecte voor goede doelen. De diensten worden op een dictafoon opgenomen. Wie deze thuis wil beluisteren kan contact opnemen met één van de bestuursleden.   

Voor gebruikers van hoortoestellen is in de Rijnkapel een ringleiding aanwezig. Na iedere viering is er gelegenheid om na te praten en samen een kopje koffie te drinken.


Comments