Toekomst Pastoraat

DE TOEKOMST VAN PASTORAAT EN OMZIEN NAAR ELKAAR IN VRIJZINNIG PERSPECTIEF

Pastoraat is een begrip dat van oudsher verbonden is met het christendom. Wanneer we tegenwoordig met elkaar over pastoraat praten kunnen we daardoor soms maar moeilijk buiten die oorspronkelijke betekenis denken. Toch is dat wel wenselijk, willen we ook in de toekomst goede geestelijke zorg bieden.

In deze verkenning van de toekomst van pastoraat en omzien naar elkaar in vrijzinnig perspectief neemt Froukje Pitstra u aan de hand van haar recente onderzoek naar pastoraat binnen Vrijzinnigen Nederland mee langs opvattingen over pastoraat binnen verschillende tradities.

Daarnaast wil ze graag met u nadenken over de waarde van pastoraat en omzien naar elkaar binnen een vrijzinnige geloofsgemeenschap. Na een inleiding op het onderwerp volgt een interactief deel waarin we samen op zoek gaan naar de contouren van toekomstige vormen van pastoraat en omzien naar elkaar bij Vrijzinnig Renkum.

NB: Deze bijeenkomst is verschoven naar een nader te bepalen datum

Datum:                nader te bepalen

Aanvang:             14.00 – 16.30 uur

Plaats:                 Rijnkapel

Comments