Tarot en Bijbel

Een lezing door Peter Samwel op dinsdag 10 januari 15.00 uur

Peter Samwel schrijft hierover:

Als consulent bij levensvragen en voorganger ten behoeve van Vrijzinnigen Nederland verbind ik o.a. de voor ons zo vertrouwde Bijbelse woorden met, al sinds de middeleeuwen verstoten, levensbe-schouwelijke beelden van de Tarot.

Tachtig Tarotbeelden correleren met het Pad van Inwijding dat Jezus ons heeft voorgeleefd. Zo verwijst het leven van Jezus, met alle wonderlijke verhalen, naar de mandala van de inwijdingsweg van het leven van ieder mens. De Bijbelse woorden die bij deze Tarotbeelden passen, vinden allemaal hun fundament binnen het erfgoed van de Joods-christelijke cultuur en -traditie. Zij komen zowel voor in de traditionele Bijbel als in de Apocriefe boeken.

Waar het om gaat is dat er een verbindende schakel is tussen enerzijds het Joods-christelijke denken als ons westerse culturele erfgoed, en anderzijds de universeel menselijke levensfilosofie die geïllustreerd wordt door levensbeschouwelijke beelden van de Tarot, die symbool staan voor de talloze levensaspecten van ieder mens.

In de middeleeuwen – uitgaande van het gezag en de macht van de Roomse Kerk van toen – werden Tarotbeelden nog direct naar de brandstapel verwezen. Het lineaire denken van het christendom en de cyclische benadering vanuit de Tarotfilosofie bleken onverenigbaar in die tijd.

Anno 2017 is er voor velen opnieuw voldoende ruimte om het christelijke – mannelijke – woord van de Bijbel, in liefde, met het – vrouwelijke – beeld van de Tarot te verbinden. Het is immers deze éénwording in liefde die uitgerekend in onze tijd zo relevant is.

Sinds 1988 ben ik werkzaam binnen de Geestelijke Begeleiding. Aanvankelijk werkte ik tien jaar als Geestelijk Verzorger in de Nederlandse Krijgsmacht.

Vervolgens gaf ik eveneens tien jaar inhoud en vorm aan mijn Praktijk voor Levensvragen. Sinds 2007 werk ik als Consulent bij Levensvragen en als voorganger, aanvankelijk in Varsseveld en sinds september 2014 in Bennekom.

In 2011 bracht ik mijn eerste boek uit: Tarot – De Nieuwe Ordening, in 2014 mijn tweede boek: Jij in de kinderrij.

Ik studeerde in 2004 bij het Opleidingsinstituut voor Vrijzinnig Pastoraat met succes af op het onderwerp Tarot & de Bijbel.
Comments