Serie "In welke woorden wil ik wonen"

Op zoek naar zin in de ouderdom: naarmate we ouder (en eigen-wijzer) worden krijgt spiritualiteit een eigen kleur en diepgang. Woorden van vroeger worden op hun waarde en houdbaarheid bevraagd. Op de zoektocht naar zin tonen zich nieuwe, persoonlijke woorden.

In vier bijeenkomsten willen wij deze zoektocht thematiseren. We bezinnen ons op de grondwoorden van de theologie (God, mens/schepping, Jezus/Geest, en de laatste dingen). Wij laten ons verrijken door poëzie, kunstgeschiedenis en onze levenservaring. We lezen passages uit boeken van Christa Anbeek, Carel ter Linden en Herman Andriessen.

Bij voldoende deelnemers starten er twee groepen, één op dinsdagmiddag (groep A) en één op woensdagmorgen (groep B).

groep A op dinsdagen 24 september, 8 en 22 oktober en 5 november 14.00-16.00 uur

groep B op woensdagen 2, 16 en 30 oktober en 13 november 10.30-12.30 uur

De inhoud voor beide groepen is gelijk, materiaal wordt beschikbaar gesteld.

Belt of mailt u even naar Mignon van Bokhoven of er nog plaats is?

Opgave bij Mignon van Bokhoven,
per mail m.a.vanbokhoven@hotmail.com
of telefoon 073 642 59 15 / 06 1049 3111.

Comments