Meditatief bijbellezen

Op de dinsdagen 18 april, 2 en 16 mei om 15.00 uur

Deze manier van Bijbellezen vraagt een heel persoonlijke benadering. Het gaat niet om een Bijbelstudie, tekstkritiek of exegese, maar om de vraag `hoe word ik persoonlijk aangesproken door deze tekst’, nu, op dit moment in mijn leven.

Volgens een bepaalde methode, zoals die van oudsher in kloosters gepraktiseerd wordt (de zgn. Lectio Divina), lezen we een tekst een bepaald aantal malen en proberen vervolgens onze indrukken met elkaar te delen. Hierdoor kan een geheel andere manier van omgang met de Bijbel ontstaan die bovendien kan leiden tot een grotere verdieping.

Onder leiding van ds. Jelly Hoepman gaan we dit onderzoeken. Graag een Bijbel meenemen. Het is prettig als we over verschillende vertalingen kunnen beschikken.

U kunt zich opgeven op de intekenlijst die vanaf eind maart in de hal van de Rijnkapel zal hangen (maximaal 8 deelnemers).

Comments