Meditatief bijbellezen

Deze manier van bijbellezen vraagt een heel persoonlijke benadering.

Het gaat niet om bijbelstudie, tekstkritiek of exegese, maar om de vraag: "Hoe word ik persoonlijk aangesproken door deze tekst, nu, op dit moment in mijn leven?"

Volgens een bepaalde methode, zoals die van oudsher in kloosters gepraktiseerd wordt (de zgn. Lectio Divina), lezen we de tekst een aantal malen en proberen vervolgens onze indrukken met elkaar te delen. Hierdoor kan een geheel andere manier van omgaan met de bijbel ontstaan die bovendien kan leiden tot een grotere verdieping.

De leiding berust bij ds. Jelly Hoepman. Wilt u een bijbel meenemen? Het is prettig als we over verschillende vertalingen kunnen beschikken. U kunt zich opgeven op de intekenlijst die vanaf half februari in de hal van de kerk zal hangen (maximaal 8 deelnemers).

Op de donderdagen 5 en 19 maart en 2 april 2020 om 15.00 uur


Comments