Leven met verschillen

Lezing door Peter Nissen op woensdag 29 maart om 15.00 uur

 Door de veranderde etnische, culturele, levensbeschouwelijke en religieuze kaart van Nederland wordt ons vermogen om met verschillen om te gaan op de proef gesteld. Religieuze diversiteit was er in Nederland vanaf de zestiende eeuw al, maar die bleef beperkt: zij speelde zich af binnen een christelijk kader. In de laatste decennia is de religieuze kaart van Nederland echter ingrijpend veranderd, door de ontkerkelijking, de komst van nieuwe religies en de opkomst van ‘ongebonden’ spiri-tualiteit.

De omgang met religieuze diversiteit wordt ook niet gemakkelijker gemaakt door het overwegend negatieve beeld van religie in de media. Ten slotte maakt ook onze samenleving grote verande-ringen door. Die zorgen voor spanning en onzekerheid. In zo’n situatie zoeken mensen graag een zondebok.

De spreker zal pleiten voor een andere omgang met verschillen. Daarbij sluit hij aan bij het pleidooi van Martha Nussbaum voor actieve tolerantie, het pleidooi van Karen Armstrong voor compassie en het pleidooi van Jacques Derrida en John Caputo voor onvoorwaardelijkheid. Die kunnen ons helpen om in onze samenleving een nieuw huis te bouwen, dat voor iedereen een thuis is.

De spreker is prof. dr. Peter Nissen. Hij is hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en Remonstrants predikant in Oosterbeek.
Comments