Startpagina‎ > ‎Organisatie‎ > ‎

ANBI-informatie

Vrijzinnig Renkum heeft een ANBI-erkenning als afdeling van de landelijke Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Vrijzinnigen Nederland te Amersfoort. Dat betekent dat de Belastingdienst ons erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat maakt giften aan ons, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.

Op deze pagina wordt enige specifieke informatie van Vrijzinnig Renkum vermeld.

Statutaire naam:           Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afdeling Renkum; verkorte naam:                                                        Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum.

RSIN nummer:               809348366.

Post- en bezoekadres:   Utrechtseweg 119; 6871 DR Renkum; info@vrijzinnigrenkum.nl


Doelstelling:   

1. De vereniging stelt zich ten doel het vrijzinnig christelijk geloofsleven te bevorderen          alsmede ruimte te geven aan vrijzinnig religieus leven.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:

  a. kerkdiensten en bezinningssamenkomsten;

  b. gesprekskringen, lezingen, cursussen en dergelijke;

  c. pastorale zorg;

  d. bijstand aan leden en aan anderen;

  e. samenwerking met andere groeperingen met name waar dit kan leiden tot verwerkelijking
       van de doelstellingen van de vereniging.

Vrijzinnig Renkum heeft geen Beleidsplan geformuleerd; het bestuur laat zich leiden door de doelstelling en de mening van de leden. De inkomsten bestaan uit vrijwillige contributie, vergoedingen voor activiteiten en collectes. De uitgaven zijn voor het verzorgen van de zondagse diensten, het pastoraat, de activiteiten, en de instandhouding van gebouw en vereniging. Het vermogen wordt ingezet als buffer voor tijden van teruglopende inkomsten en om de instandhouding van het kerkgebouw mogelijk te maken.

Bestuur: Het Bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast kunnen er "gewone" bestuursleden zijn.

Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding, afgezien van gepaste onkostenvergoedingen en kleine attenties. De voorganger wordt betaald conform de Centrale Regeling van de landelijke organisatie, waarbij de traktementsrichtlijn van de PKN gevolgd wordt. De penningmeester wordt bijgestaan door een betaalde adviseur/boekhouder, die als ZZP-er werkt.

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus. Een jaarverslag en de financiële gegevens kunnen hieronder worden gedownload door op de pijl te klikken.
Ċ
H Harssema,
7 nov. 2019 05:28
Ċ
H Harssema,
7 nov. 2019 05:31
Ċ
H Harssema,
7 nov. 2019 05:27
Ċ
H Harssema,
7 nov. 2019 05:28
Comments