Organisatie

Voorganger:

Mignon van Bokhoven

tel. 073 642 5915

06 104 931 11

m.a.vanbokhoven@hotmail.com


Bestuur:

secretariaat-GVR@outlook.com

Voorzitter: Harm Smit

Secretaris: Bernard Buntjer

Penningmeester: Hendrik Harssema


Bankrekening: NL92 RABO 0355 0654 44 t.n.v. NPB Renkum

Girorekening: NL16 INGB 0000 9045 48 t.n.v. NPB Renkum


ANBI-informatie: klik hier.