Startpagina

Wie zijn wij?

Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum (GVR) is een vereniging van mensen die zich willen laten inspireren door het vrijzinnig christendom en andere niet-dogmatische geloofstradities en wijsgerige stromingen.

Naast religieuze en filosofische overleveringen zijn de schoonheid in de natuur en de kunsten een belangrijke inspiratiebron voor ons.

Onze gemeenschap wordt gekenmerkt door een aandachtige, warme sfeer die uitnodigt om ervaringen te delen. Zo hopen wij inzichten en ervaringen op te doen waarmee wij ons eigen leven en dat van elkaar verrijken en verdiepen.

We voelen ons betrokken bij de wereld om ons heen en proberen onze verantwoordelijkheid te nemen voor een eerlijke en duurzame samenleving.

Kortom: Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum wil een plek zijn waar men zorgt voor de ziel en waar het goed toeven is.

Activiteiten

Twee maal per maand is er op zondag  om 10.15 uur een viering in de Rijnkapel aan de Utrechtseweg 119, 6871 DR Renkum. Deze wordt geleid door de eigen voorganger of een gastvoorganger. Eén of tweemaal per jaar wordt de viering door leden verzorgd.

Door de week zijn er andere activiteiten, zoals meditatief dansen, themabijeenkomsten of een poëziekring. Voor meer informatie kunt u op een onderwerp op de zijbalk klikken.

Organisatie

Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum is geen kerkgenootschap maar een vereniging met een bestuur. Er zijn ca. 45 leden, begunstigers en vrienden en een eigen, parttime voorganger. Veel leden zijn ook als vrijwilliger actief.

De Rijnkapel is tegen een vergoeding ook door derden te gebruiken; voor informatie klik hier.

  Agenda:

    (i.p.v. die in juni)