Startpagina


  

Wie zijn wij?

Vrijzinnig Renkum is een vereniging van mensen die zich willen laten inspireren door het vrijzinnig christendom en andere niet-dogmatische geloofstradities en wijsgerige stromingen.

Naast religieuze en filosofische overleveringen zijn de schoonheid in de natuur en de kunsten een belangrijke inspiratiebron voor ons.

Onze gemeenschap wordt gekenmerkt door een aandachtige, warme sfeer die uitnodigt om ervaringen te delen. Zo hopen wij inzichten en ervaringen op te doen waarmee wij ons eigen leven en dat van elkaar verrijken en verdiepen.

We voelen ons betrokken bij de wereld om ons heen en proberen onze verantwoordelijkheid te nemen voor een eerlijke en duurzame samenleving.

We vinden ook, dat alle mensen gelijkwaardig zijn, ongeacht hun kleur, geaardheid of wat dan ook. We zijn dan ook aangesloten bij het platform Wijdekerk Kortom: Vrijzinnig Renkum wil een plek zijn waar men zorgt voor de ziel en waar het goed toeven is.

Activiteiten

Elke zondag is er om 10.00 uur een viering in de Rijnkapel aan de Utrechtseweg 119, 6871 DR Renkum. Deze wordt geleid door de eigen voorganger (eens per maand) of een gastvoorganger. Eén of tweemaal per jaar wordt de viering door leden verzorgd.

Door de week zijn er tal van andere activiteiten, zoals meditatief dansen, themabijeenkomsten of een poëziekring. Voor meer informatie kunt u op een onderwerp op de zijbalk klikken.

Ook kunt u het programmaoverzicht voor het seizoen september 2019 tm. augustus 2020 downloaden door onderaan deze pagina op de pijl naast "Programmaoverzicht 19-20.pdf" te klikken.

Organisatie

Vrijzinnig Renkum is geen kerkgenootschap maar een vereniging met een bestuur. Er zijn ruim 60 leden of begunstigers en een eigen, parttime voorganger. Veel leden zijn ook als vrijwilliger actief, maar dat is geen verplichting.

De Rijnkapel is tegen een vergoeding ook door derden te gebruiken; voor informatie klik hier.

    Agenda:

* U kunt zich vanaf nu aanmelden voor de viering met Mignon van Bokhoven op
16 augustus, 10.00 uur

* Bijzondere Algemene Ledenvergadering op woensdag 26 augustus, 15.00 uur
(aanmelden vanaf nu)


Subpagina''s (21): Alle weergeven
Ċ
H Harssema,
8 apr. 2020 12:03