Wie zijn wij‎ > ‎

Lidmaatschap

Algemene informatie

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede is een bij de kamer van koophandel geregistreerde vereniging. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Eind februari is de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Het bestuur legt in deze vergadering verantwoording af voor het afgelopen jaar en presenteert nieuwe plannen. Elk lid heeft stemrecht. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn op verzoek verkrijgbaar. Aan het lidmaatschap zijn geen voorwaarden verbonden.

Rekeningnummer van onze geloofsgemeenschap: NL61 INGB 0000950104 t.n.v. NPB Ede

Aanmelden

Als lid of begunstiger kunt U zich aanmelden bij ons secretariaat

Leden / Begunstigers

Ontvangen, 10 x per jaar het regio info blad "Eenheid", eenmaal per jaar, eind augustus, ons eigen info en programma boekje. U heeft u recht op pastorale verzorging als u dat wenst. Leden hebben stemrecht bij vergaderingen, als begunstiger heeft u dat niet. Uiteraard bent U welkom op alle vieringen, lezingen, cursussen en andere activiteiten. Naast het lidmaatschap van onze vereniging, bent u automatisch lid van de landelijke vereniging Vrijzinnigen Nederland in Amersfoort.

Van de penningmeester

De richtlijn voor de bijdrage welke is gerelateerd aan het inkomen:
1% tot € 9.000,-- per jaar, daarna geleidelijk oplopend tot 2% bij € 27.500,-- of hoger.
De minimale contributie voor leden en begunstigers ziet er als volgt uit:
  • € 225,-- voor individuele leden;
  • € 275,-- voor echtparen;
  • € 195,-- voor individuele begunstigers;
  • € 250,-- voor echtparen begunstigers.
Onze gemeenschap is een z.g. ANBI-instelling. Daardoor is de bijdrage die u betaalt volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting!

Collectebonnen

In plaats van contant geld kunt u ook collectebonnen in de collectezak doen. Deze collectebonnen zijn te krijgen bij de penningmeester. Ze zitten op een kaart van achtentwintig bonnen met een waarde van 1,75 euro per bon. Voor de administratie vragen wij 50 eurocent.

De kaart kost dus 49,50 euro. U kunt ze bestellen door een bedrag over te maken op bankrekening nr. NL61 INGB 0000950104 t.n.v. NPB Ede. Daarbij vermeldt u hoeveel kaarten u wilt bestellen. Na een week krijgt u de kaarten thuisbezorgd.

Fiscaal aftrekbaar
U kunt de kosten van deze collectebonnen als gift aftrekken voor de inkomstenbelasting. Als u bij de giften boven de grens voor aftrekbaarheid uitkomt kan dat (in de derde schijf) 42% of zelfs (in de vierde schijf) 52% schelen. Eigenlijk kost de gift u dan slechts de helft - maar u kunt natuurlijk ook twee keer zoveel geven!

Periodieke gift

U kunt uw bijdrage fiscaal aftrekken, indien u dit als een periodieke gift doet (minimaal 5 jaar). U kunt hiervoor bij de belastingdienst een formulier downloaden. Het formulier kunt u hier vinden. Deze gift hoeft niet te worden vastgelegd bij de notaris.

Voor nadere informatie kunt u contact met de penningmeester opnemen: penningmeester@vrijzinnigen-ede.nl