Programma‎ > ‎

Vieringen

viering
Elke zondagochtend wordt er een viering gehouden; in de periode van september t/m mei wordt op de 4e zondag van de maand een andere invulling gegeven. In de zomermaanden zijn er 2 vieringen per maand. Vanaf 2017 vinden de vieringen plaats op de eerste en derde zondag van de maand. Waar nodig met uitzondering van kerkelijke feestdagen.
Komend seizoen worden 11 vieringen door de eigen voorganger verzorgd, de overige vieringen door gastvoorgangers.  

In een viering staat een bepaald thema, (bijbel)verhaal of tekst centraal, er wordt gezongen, geluisterd naar muziek, gesproken en stilgestaan.

De zondagse viering is wisselend van karakter. Een vast begin is het aansteken van de paaskaars door één van de leden of begunstigers die daarbij een spreuk of tekst uitspreekt.
Bijgestaan door één van de vaste pianisten wordt voor het zingen gebruik gemaakt van het oude en nieuwe Liedboek van de Kerken, de map Tussentijds (liederen voor kerkdiensten van Remonstranten en Vrijzinnigen) en de bundel X-liedjes van Henk Harmsen. Meestal ligt vóór de aanvang van de viering een liturgie klaar.

Tijdens de vieringen worden 2 collectes gehouden; de eerste collecte is gedurende een half jaar bestemd voor een aangegeven project, de tweede is voor eigen doeleinden. 
Tot einde 2016 is de 1e collecte bestemd voor de aanpassing en vernieuwing van ons liturgisch centrum (het podium voor in de zaal).

Rond de vieringen verzorgen bereidwillige leden en begunstigers de autodienst, de bloemendienst en de koffiedienst. Ondanks het feit dat de gemiddelde leeftijd vrij hoog is, zetten velen zich hiervoor in. Na afloop van een viering is er altijd gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar na te praten. Het is gebleken dat dit sociale gebeuren zeer belangrijk is.

Men heeft het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap waarin aandacht is voor elkaars persoonlijke omstandigheden.
Comments