Welkom‎ > ‎

anbi

anbi
 naam instelling vrijzinnige geloofsgemeenschap Ede
 RSIN 803076241
 Contactadres zie contact 
 Doelstelling De vereniging stelt zich als doel de bevordering van de vrije ontwikkeling van het godsdienstig leven in het algemeen en van het vrijzinnig christelijk geloofsleven in het bijzonder.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
  • het houden van godsdienstoefeningen en andere bijeenkomsten voor volwassenen en jongeren
  • het bieden van gelegenheid tot bediening van de doop en de viering van het Avondmaal
  • het doen inzegenen van huwelijken
  • het geven van catechetisch onderwijs en het bevorderen van vrijzinnig-christelijk godsdiensonderwijs ondermeer aan leerlingen van inrichtingen van onderwijs
  • huis- en ziekenbezoek
  • jeugd- en bejaardenwerk
  • samenwerking met andere groeperingen
  • andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk zijn.
 Beleidsplan Zie bestanden toegevoegd aan deze pagina
 Bestuurders zie bestuur
 Beloningsbeleid alle bestuurders zijn onbezoldigd 
de voorganger wordt betaald conform de centrale regeling voor voorgangers van Vrijzinnigen Nederland
 Activiteitenverslag Zie bestanden toegevoegd aan deze pagina
 Financieel verslag Zie bestanden toegevoegd aan deze pagina

ĉ
Theo Kooistra,
23 okt. 2016 07:32
Ċ
Sander van Leeuwen,
7 sep. 2015 14:44
ĉ
Theo Kooistra,
1 jul. 2017 06:14
Ċ
Sander van Leeuwen,
7 sep. 2015 14:48
Comments