Welkom

Afbeeldingsresultaat voor cartoon vrijzinnig geloven

In de overrompelende hoeveelheid religiositeit in Ede neemt de vrijzinnige geloofsgemeenschap Ede, een eigen plaats in. 
Bezinning op religie, spiritualiteit, mystiek, filosofie en kunst vindt u in lezingen, cursussen, leeskringen, workshops, muziek en in de wekelijkse vieringen.
Bezinning

Ons staat vooral voor ogen om de samenhang tussen religie en cultuur te zoeken en te vinden. Daarin brengen we de grondintuïtie van het woord ”religie” tot uitdrukking: verbinding, het verbindende tussen levensbeschouwing en godsdienst aan de ene kant en cultuur en het leven in al zijn dimensies aan de andere kant. Wij doen dat op een manier die vrij laat en vrij blijft: ruimte biedend voor wie maar mee wil doen aan zinnige bezinning.

Als u bij ons binnen loopt hopen we dat u de woorden van het lied: "met nieuwe woorden" zult ervaren:
Huisje waar mensen meer dan welkom zijn
wordt pleisterplaats om bij elkaar te komen
waar elk van waarde is die hier verschijnt,
waar lachen is en tranen mogen stromen
deuren die open staan voor groot en klein
waar mensen volop nieuwe liefde dromen
(tekst: Michael Steehouder)

U bent van harte welkom om mee te doen aan (één van onze vrolijke pogingen tot) VRIJE & ZINNIGE RELIGIOSITEIT

Anbi

anbi
De vereniging heeft een anbi-status. Dit betekent dat giften en lidmaatschap aan onze vereniging belastingvoordeel oplevert. Meer informatie over anbi kunt u vinden op de website van de belastingdienstU kunt daar ook onze vereniging vinden via de anbi-zoekhulp.
Onze anbi gegevens kunt u hier vinden
Programma 2017-2018Subpagina''s (3): anbi Nieuws Voorganger