Maçonnieke Kring Bilthoven

In de beschreven loge kwamen zowel vrouwen als mannen bijeen. De mannelijke bewoners van Bilthoven die vrijmetselaar waren vielen onder een andere organisatie, namelijk de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden (deze is alleen voor mannen toegankelijk) en men was niet gewoon elkaars gebouwen te gebruiken.

In Bilthoven was er nog geen logegebouw voor de mannelijke vrijmetselaren, ze gingen in die dagen naar Utrecht, Baarn, Hilversum, Bussum en Amersfoort voor het logebezoek.

Maar ze hadden er ook behoefte aan om in hun eigen woonplaats bijeen te komen ter versterking van de onderlinge band. Daarom nam broeder Knip Sr. in maart 1933 het initiatief tot oprichting van de “Maçonnieke Kring Bilthoven”. Men kwam om de drie weken bijeen en   het ledental groeide tot vijfentwintig.

Het logo van de kring 

Men was zeer actief, zo hield men in 1934 al een “Avond voor Belangstellenden”, die door 150 genodigden werd bezocht. Een paar jaar later werd dit initiatief herhaald en mocht men een 100 tal gasten verwelkomen, waaronder Hermannus van Tongeren, de Grootmeester van de Orde.

Dat de Kring in hoog aanzien stond bleek uit meerdere bezoeken vanuit het Hoofdbestuur van de Orde en het feit dat men al op 25 november 1933 door dat Hoofdbestuur werd erkend.

Men had naast het behandelen van gespreksthema`s vele andere activiteiten en men ging gezamenlijk op logebezoek buiten de gemeente. 

De huisvesting van de Kring is een verhaal apart: de oprichting vond plaats in “Hotel Regina” aan de Nachtegaallaan. (op de plaats waar nu modezaak Doek is gevestigd)

Hotel Regina 

Na de brand in “Hotel Regina” raakte de Kring aan het zwerven, zo kwam men bijeen in “Hotel de Leijen” (hoek Gezichtslaan–Soestdijkerstraatweg, er staat nu het appartementencomplex Le Châtaignier), “restaurant De Schouw” (naast het Station, nu het Wijn en Spijslokaal) en het “Broederschapshuis”, dat lag in de achtertuin van Kees Boeke aan de Sweelincklaan, hoek Beetslaan.

Maar omdat in het laatste niet gerookt mocht worden (!!) gingen de Kringleden liever naar het bioscoop- en zalencomplex “Concordia”, de voorloper van “Hotel Heidepark”, aan de Jan Steenlaan.

                                   

                                      Hotel de Leijen

                                                                                  

                                                                                                                            Restaurant De Schouw 

Na de bouw van Huize Het Oosten in 1955 groeide het ledental tot 72, zodat het handiger was daar voortaan bijeen te komen. In 1961 werd de loge De Ster in het Oosten heropgericht en vestigde zich ook in Huize Het Oosten. Op zaterdag 21 januari 1961 kwam de Kring voor het laatst bijeen.

De voorzitter broeder Knip Jr. sloot de laatste bijeenkomst, na 28 jaar bestaan, af met de woorden:

“Er is een Maçonnieke Kring Bilthoven verloren, maar een achtbare loge De Ster in het Oosten gewonnen.”