Loge De Unie van Utrecht

Deze loge heeft vanaf 29 oktober 1932 gewerkt in het logegebouw aan de Jufferstraat 4 in Utrecht. Tegenwoordig bevindt het Utrechtse logegebouw zich aan de Maliebaan 70 A. De loge De Unie van Utrecht is een afsplitsing van de loge Ultrajectina, deze werd indertijd te groot.

De installatie van de loge was onder leiding van het Hoofdbestuur en had een zeer plechtig karakter, passend in die tijd. Zo werd er nog orgelmuziek gespeeld en werd de installatie afgesloten met het spelen van het indrukwekkende lied “Dat `s Heeren zegen op U daal”.

Dat is nu niet meer voor te stellen.

Omdat na verloop van jaren de behuizing te klein werd wilde men naar buiten de stad verhuizen. Omdat men daar niet makkelijk in slaagde kwam men een jaar lang in Hotel Heidepark in Bilthoven bijeen.

Ten slotte kon men in de Woudkapel ruimte huren en vanaf 15 juni 1970 vinden daar de bijeenkomsten plaats.De Woudkapel als vrijmetselaarsloge ingericht


Het is een heel sfeervolle locatie, gebouwd volgens de Amsterdamse school en met een bijzondere lichtinval. Velen noemen het wel de mooiste logeruimte van ons land, heel bijzonder.

Deze loge heeft een roemruchte geschiedenis, ze is vele jaren lang één van de grootste loges van het land geweest en heeft vele bestuursleden geleverd aan landelijke organisaties van de vrijmetselarij. Ook aan het bestuur van het landelijk centrum voor vrijmetselaren Huize Het Oosten werd door leden van deze loge  langdurig deelgenomen.

Op spiritueel gebied was en is ze veelal leidend. Het is een loge met traditie en sfeer, waar vertrouwen heerst om elkaar te inspireren om als bewust mens te leven.De loge heeft 55 leden, ze komt op maandagavond van de maanden september tot juli bijeen in de Woudkapel, Beethovenlaan 21 in Bilthoven. 


Subpagina''s (1): Avond voor profanen