Loge De Ster in het Oosten

In 1837 is de loge De Ster in het Oosten in Batavia in Nederlands-Indië tot stand gekomen door de fusie van twee loges. Ze heeft dus een eeuwenlange geschiedenis, waar over veel te vertellen is. Als oprichtingsdatum wordt 1769 aangehouden.

Na de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië verbood President Soekarno allerlei serviceclubs en ook de vrijmetselarij omdat hij dat te bedreigend vond voor zijn Revolutie.

Alle Nederlanders dienden in de jaren rond 1960 Indonesië te verlaten en zo kwam men dan terug in het Vaderland.

Op 23 juni 1960 werden de activiteiten van de loge De Ster in het Oosten in Indonesië beëindigd.


Sinds 1955 was er in Bilthoven het landelijk maçonniek centrum Huize het Oosten actief, dat onderdak bood aan oudere vrijmetselaren, hun echtgenoten, weduwen en wezen..

In de begintijd gingen de vrijmetselaren naar het Logebouw in Utrecht totdat men de eetzaal in het huis voor maçonnieke werkzaamheden kon gebruiken.Ook kwam men wel in het nabijgelegen Hotel Heidepark bijeen.

Veel vrijmetselaren die uit Indonesië gerepatrieerd waren vonden een nieuw onderkomen in Bilthoven. Doordat er ook maçonniek gewerkt werd was dit voor hen extra aantrekkelijk.

Als gevolg van een en ander werd al snel overwogen een nieuwe loge op te richten. Dit resulteerde er in dat de loge De Ster in het Oosten op 4 maart 1961 werd “heropend”.

Men is dit jaar nu precies 50 jaar in Bilthoven actief! Een goede reden om dit boekje uit te geven.

Ook over die jaren is veel te vertellen, zo heeft men in 1984 een nieuwe werkplaats betrokken met een prachtige Tempel en aanpalende vergaderruimtes.

De eerste leden woonden voornamelijk in Huize het Oosten en naarmate die ouder werden werd het moeilijker de bestuursfuncties te vervullen.

Vanaf 1993 werd het initiatief genomen om Open Dagen te houden voor belangstellenden, dat bleek een succes. Daardoor komen er nu veel meer leden uit de omgeving en de gemiddelde leeftijd van de leden is nu gelijk aan het landelijke gemiddelde.

Inmiddels worden er ook lezingen gehouden met de oproep “Laat je inspireren” en zijn er Overdag bijeenkomsten voor diegenen die om welke reden dan ook s`avonds niet naar de loge kunnen komen.

Dit alles heeft er in geresulteerd dat de loge De Ster in het Oosten de grootste loge van het land is geworden.

De loge heeft 108 leden, ze komt maandagavond van de maanden september tot juli op maandagavond bijeen in Huize het Oosten, Jan Steenlaan 27 in Bilthoven.

Zie ook www.desterinhetoosten.nl en www.laatjeinspireren.nu