Loge De Drie Grote Lichten


Komend vanuit Maastricht en nu wonend in Huize Het oosten, verwonderde een broeder zich over het feit dat de twee Bilthovense loges op dezelfde avond bijeenkomen.
Nadat hij van beide loges enige tijd lid was geweest moest hij voor zichzelf erkennen dat de werkwijze van beide loges, die eveneens gelijk is, niet bij hem paste.
Hij was gewend aan Logeavonden waarbij in hoofdzaak ritueel gearbeid wordt en alle bijeenkomsten in Open Loge worden gehouden.  
Ook bij een aantal andere bewoners van Huize Het Oosten en aanstaande bewoners van de Mondriaan Staete (een nieuwe flat op het terrein van Huize Het Oosten) bespeurde hij eenzelfde gedachte.
 
De vrijmetselaarstempel in Huize Het Oosten

Dat bracht hem op het idee een derde loge in Bilthoven op te richten die volgens die werkwijze zou gaan arbeiden. Daardoor zou er een alternatief komen voor de werkwijze die tot dan toe in Bilthoven gebruikelijk was. Bovendien wilde men op een andere avond bijeenkomen, zodat er ook op dat gebied een keuzemogelijkheid zou zijn. De voorbereidingen voor deze nieuwe Loge verliepen voorspoedig en op 25 oktober 2003 kon de loge door het Hoofdbestuur onder leiding van de Grootmeester worden geïnstalleerd. De snelle groei van het ledental toont aan dat deze nieuwe loge in een grote behoefte voorziet.


De nieuwe loge startte met 25 leden en heeft nu 54 leden, ze komt op de 1e en 3e dinsdagavond van de maanden september tot juli bijeen in Huize het Oosten, Rubenslaan 1 in Bilthoven. Zie ook http://www.dedriegrotelichten.nl