Vrijmetselarij in De Bilt / Bilthoven en Zeist voor mannen


In het hoofdstuk van het boek "Bestemming Bereikt" over de ontwikkeling van Bilthoven werd al geconstateerd dat er in deze plaats relatief meer vrijzinnigen, vrijdenkers en niet dogmatici wonen.
Dit is ook terug te vinden in het feit dat menig vrijmetselaar daar woont.
De geschiedenis van de vrijmetselarij in Bilthoven bevat echter veel bijzonderheden. Zo is het interessant te zien hoe de maçonnieke activiteiten van de vrijmetselaren op diverse locaties plaats vonden, zowel in het verleden als in het heden.
Om met het heden te beginnen: In Bilthoven bevinden zich momenteel 4 loges en gedurende een aantal jaren in De Bilt ook een loge. De oudste loge “De Ster in het Oosten” is opgericht in 1769. Deze komt uit het voormalige Nederlands-Indië en is sinds 1961 actief in het landelijk centrum voor vrijmetselaren Huize Het Oosten.
De loge “De Unie van Utrecht” is een Utrechtse loge, opgericht in 1932 en sinds 1970 houdt ze haar bijeenkomsten in de Woudkapel.
De enige echt in Bilthoven opgerichte loge is in 2003 opgericht onder de naam “De Drie Grote Lichten” en is ook in Huize Het Oosten gevestigd.
In verhuisde in 2007 de loge “La Concorde” van Utrecht naar De Bilt, waar zij een eigen logegebouw heeft. Begin 2013 is zij opnieuw verhuisd, nu naar Nieuwegein.
Na het uitkomen van het boekje "Bestemming Bereikt" verhuisde in 2012 de loge "De Witte Roos" van Zeist naar Bilthoven, ze komt ook in Huize Het Oosten bijeen. Deze loge is vooral gericht op leden van de Utrechtse Heuvelrug.
Voor de Tweede Wereldoorlog heeft er in Bilthoven geen loge van de “Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden” bestaan. Onder deze organisatie zijn de genoemde loges werkzaam.

Toch zijn er in die jaren al vrijmetselaren geweest die regelmatig bijeen kwamen in verschillende lokaliteiten, omdat ze niet beschikten over een eigen huisvesting, hoewel er in die tijd in Bilthoven toch een Logebouw heeft gestaan.

.