Vrijmetselarij voor Vrouwen


De Weefsters in Bilthoven. 
In 1947 werd in Utrecht de Orde ‘Vita Feminea Textura’ opgericht door zes vrouwen.
In 1950 waren de eerste ritualen samengesteld en twaalf vrouwen werden door een aantal Vrijmetselaren ingewijd. Het werk in een eigen Orde begon.
De volledige naam is Orde van Weefsters Vita Feminea Textura. De Latijnse woorden kunnen worden vertaald met: het leven van de vrouw is als een weefsel. In de ritualen zijn tot nu toe geen belangrijke wijzigingen aangebracht en ook de tradities en gewoonten worden in ere gehouden.
Sinds 1960 zijn vanuit deze Orde plaatselijke loges ontstaan. Meestal gebeurde dat vanuit een ‘moederloge’ in een naburige plaats. Er zijn nu (2014) zestien Nederlandse loges met samen ruim 500 leden.

Meer informatie: www.ordevanweefsters.nl

Bilthoven kring: Alma Mater