Vrienden van het Huizeke vzw

NIEUWS


Vossenplein, 23

1000 Brussel
Tel. : 02/511.15.77
Fax : 02/503.44.25
E-mail : info@vrienden-huizeke.be

Je vindt ons ook op Facebook

De dagelijkse werking van onze vereniging, wekelijkse activiteiten en hulpverlening zouden wij niet kunnen realiseren zonder uw giften: (fiscaal attest vanaf € 40!) op rekeningnummer BE95 6524 8038 0458 van het Netwerk tegen Armoede. Vermeld DUIDELIJK : "Projectnummer 306 - Vrienden van het Huizeke"


* !!! Vanaf maandag 9/1/2017 veranderen de uren van het onthaal : we zullen voortaan open zijn op ma, di (nieuw !), woe, do en vrij telkens van 14u tot 17u (ipv 18u) !!!


* We hebben de schoolpoortwerking van Vrienden van Het Huizeke geregistreerd als goed doel nav de Warmste Week (Music For Life) van Studio Brussel.  Willen jullie met jullie school, (jeugd)vereniging, enz... een actie op touw zetten ten voordele van Vrienden van het Huizeke, neem dan snel een kijkje op de website https://dewarmsteweek.stubru.be/ en registreer jouw actie !  Men zegge het voort !


* 'Karen Damen en James Cooke krijgen wind van voren van mensen die werken met échte armen'.  Bekijk hier de reportage (bron : Het Laatste Nieuws).* Mindfulness voor mensen met een platte portemonnee

Vrienden van het Huizeke , een vereniging waar armen het woord nemen in Brussel, biedt in samenwerking met Impuls vzw en IAM een training Mindfulness aan voor mensen met een laag tot extreem laag inkomen, en dit aan een deelnameprijs die aangepast is aan de laagste inkomens (tussen 15 euro en 60 euro voor de hele reeks, op basis van het inkomen. We vragen een attest van CAW, OCMW, of een inkomensattest)

Voor wie? Mensen die in armoede leven

Waar? Colomakasteel, Joseph Depauwstraat 25, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Wanneer? Woensdagen 5 oktober, 12 oktober, 19 oktober, 26 oktober 2016
2 november, 9 november, 16 november en 23 november 2016,
telkens van 9.15u – 11.30u

Wat heb je nodig? Schrijfgerief, gemakkelijke kledij.

CD’s met oefeningen, werkbladen krijg je mee tijdens de lessen.

Meer info of inschrijven : kris@vrienden-huizeke.be

De lessen worden in het Nederlands gegeven. Max. 20 deelnemers.

Trainer: Kris Raemdonck


* Kandidaten gezocht voor de Algemene Vergadering

Wij zijn op zoek naar mensen die zich kandidaat willen stellen als lid van onze Algemene Vergadering. De AV is bevoegd voor de wijziging van de statuten, het benoemen en afzetten van bestuurders, het
goedkeuren van de begrotingen en rekeningen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging, het uitsluiten van een lid, de bekrachtiging van het huishoudelijk reglement, desgevallend de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend, de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk, alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.  De AV komt gewoonlijk twee keer per jaar samen, in het voorjaar voor de statutaire AV en in het najaar voor een gewone AV.
Aan kandidaat-leden wordt gevraagd om eerst gedurende een zestal maanden voeling te krijgen met onze werking, de doelgroep, de wijk, enz... Dit kan door hier vrijwilligerswerk te doen.  Dit geldt uiteraard niet voor kandidaten die vertrouwd zijn met de sector en het doelpubliek.
Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen door te mailen naar info
@vrienden-huizeke.be


* Huizeke laureaat projectoproep Kinderarmoedefonds

Een tandem van een ervaringsdeskundige in armoede en een maatschappelijk werker zijn aanwezig aan de schoolpoort van Sint-Joris om de drempel tussen ouders met kinderen in armoede en de eerstelijnshulpverlenging zo klein mogelijk te maken. Zo worden kinderen met migratieachtergrond vaak ingezet om te tolken voor hun ouders en hen te begeleiden naar de hulpverlening. Dit project ontlast deze kinderen van hun opdracht.

Dankzij de financiële steun van het Kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijnstichting, kunnen wij voor de komende twee jaar een halftijdse schoolpoortwerker betalen die het project mee verder zal helpen ontwikkelen.

Gezocht : Werkingsmiddelen voor de oudergroep ! Lees er hier meer over.
Onlangs in de actualiteit : interview met de schoolpoortwerkers in Brussel Deze Week.
Je kan het Huizeke ook terugvinden op goededoelen.be


* Koningin Mathilde bezocht het Huizeke in maart 2014

Bekijk ook de speciale uitzending van Koppen (van 3/12/2014) over 'Ik, Filip', met o.a. het bezoek van Koningin Mathilde aan het Huizeke.