Home

Vriendschap, Uitwisseling, Leren en Ontwikkeling
 welkomsbord batouri

De Stichting Vriendenkring Deurne-Batouri bevordert contacten tussen de bevolking van Deurne en die van Batouri in Kameroen vanuit de hierboven genoemde kernwaarden.  

De kernwaarden van onze Vriendenkring en de samenwerking met partners in Deurne en Batouri hebben we als volgt gedefinieerd:


Vriendschap:Vrienden hebben / vrienden zijn in Batouri én in Deurne.Samenwerken in een kring van echte vrienden.

 

Uitwisseling: Uitwisselen van ideeën, kennis en ervaring. Dialoog tussen de mensen in / van Batouri en in / van Deurne

 

Leren: Nieuwe ideeën en kennis verwerven; deze benutten en evalueren

 

Ontwikkeling: Dromen, overdenken, realiseren van ideeën, kennis en ervaringen om het  levenskader in Batouri en in Deurne te verbeteren           

 
De stichting geeft daarmee uitvoering aan gemeentelijk beleid op het gebied van mondiale bewustwording dat in 1993 tot stand kwam. Sinds begin jaren '90 heeft de gemeente Deurne een vriendschapsband met Batouri . In de afgelopen jaren zijn er door de inzet van de Vriendenkring Deurne Batouri bijna ieder jaar uitwisselingsreizen geweest van Batouri naar Deurne en vice versa. Ook worden projecten ondersteund op het gebied van gezondheid, onderwijs en jeugd en landbouw en economie.
 

De doelstellingen en activiteiten van de Vriendenkring sluiten aan op de duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2016 – 2030 (voorheen de millenniumdoelen):  


We vermelden daarom bij elke activiteit in het jaarplan het relevante millenniumdoel. Bij onze activiteiten richten we ons vooral op:
  • 1. Einde aan armoede.

  • 4. Goed onderwijs

  • 12. Voedselveiligheid en gezonde voeding

  • 16+17. Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid / Partnerschap om doelstellingen te bereiken.

     

    In zijn algemeenheid zijn voor de activiteiten van de Vriendenkring in Deurne van toepassing ontwikkelingsdoel 16 en 17: Stabiele en vredige staten; geen discriminatie, geen uitsluiting;

    en Partnerschap om doelstellingen te bereiken; solidariteit en samenwerking
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subpagina''s (4): Actueel Agenda Partners Pers