Nieuws

 https://www.facebook.com/fortbreendonk/ 
‘Breendonk vertelt’ brengt getuigenissen over voormalig nazikamp samen

https://www.rtv.be/artikels/unieke-avondvertellingen-fort-van-breendonk-a38005
Op zaterdag 22 april nodigen de Vrienden van Fort Breendonk uit voor ‘Breendonk vertelt’: een bijzonder avondbezoek aan het fort met monologen op basis van getuigenissen van gevangenen én beulen van het kamp.  

Wie kan er een beter beeld scheppen van hoe het kamp Breendonk écht was dan zij die het van nabij hebben gezien en meegemaakt, gevangenen en beulen?  Bieke Schutijser, in het echte leven hondengeleider bij de politie maar daarnaast vrijwilliger van de vzw Vrienden van Fort Breendonk, verzamelde met die gedachte in het achterhoofd getuigenissen uit officiële documenten en publicaties van na de oorlog, en verwerkte ze tot een reeks van elf monologen.  

Bezoekers aantrekken
Die kunnen bezoekers op zaterdag 22 april vanaf 18 uur onder de noemer 'Breendonk vertelt' op verschillende locaties in het fort komen ontdekken.  “We wijken met dit evenement wat af van de platgetreden paden en de gekende geschiedenis, maar brengen in de plaats daarvan minder gekende maar historisch correcte verhalen van vooral oud-gevangenen maar ook beulen van het voormalige Auffanglager Breendonk,” aldus Bieke Schutijser.  “Zo hopen we niet alleen nieuwe bezoekers aan te trekken, maar ook mensen die het fort eerder al bezochten.” 
Getuigenis Louis Boeckmans

Op 12 maart 2017 gaf Louis Boeckmans op uitnodiging van de vzw Vrienden van Fort Breendonk een exclusieve allerlaatste rondleiding in het Fort.  Louis zat van 24 juli tot 8 augustus als gevangene nr. 3252 opgesloten in Breendonk en werd aansluitend gedeporteerd.  Hij werd bevrijd in Lübeck op 29 april 1945.
  Tijdens de rondleiding voerde Louis ons 73 jaar terug in de tijd, en bracht hij notoire personen zoals Wyss en Prauss terug tot leven.  Hartelijk dank aan Louis voor deze speciale en pakkende ervaring! Lezing Pieter Serrien


16/10/2016 - De lezing van Pieter Serrien over zijn nieuwe boek 'Elke dag angst' kon op veel belangstelling rekenen.  Een veertigtal toeschouwers kwamen luisteren naar zijn beklijvende en met beeld en geluid gestoffeerde vertelling over de V-bommen in ons land.


Historicus en leraar geschiedenis Pieter Serrien staat van bij de publicatie van zijn eerste boek - en bestseller - 'Tranen over Mortsel' bekend voor zijn beklijvende mix van eruditie en vertelkunst. Ook met zijn vijfde boek 'Elke dag angst' weet hij de lezer van bij de eerste lijnen te boeien.  Bovendien zorgt hij met deze publicatie - het resultaat van twee jaar onderzoek - voor eerherstel voor een wat vergeten en miskend verhaal: de productie in het concentratiekamp Mittelbau-Dora en het gebruik op het pas bevrijde België, van Hitlers 'vliegende bommen'.  Daarbij laat hij, net als in zijn voorgaande boeken, overvloedig het woord aan ooggetuigen van geallieerde én Duitse kant. Het resultaat is een meeslepend maar tegelijk genuanceerd boek over de angst die onder meer in ons land heerste in de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog, maar die - zoals ook Rudi Vranckx in zijn voorwoord besluit - uiteindelijk eigen is aan élke oorlog. 

72ste Nationale Bedevaart

22/09/2016 - Voor de 72ste keer vond op 21 september 2016 de Nationale Bedevaart plaats. 
Tijdens deze plechtigheid, die voor het eerst plaats vond in het najaar van 1944, betuigen Z.M. de Koning en tal van hoogwaardigheidsbekleders en vaderlandslievende verenigingen eer aan de Politieke Gevangenen en andere slachtoffers van het nazi-regime, in Breendonk en daarbuiten.  

De plechtigheid werd ook bijgewoond door een delegatie van de vzw Vrienden van Fort Breendonk. Voorzitter Kevin Polfliet en ondervoorzitter Swa Elseviers legden namens de vzw een bloemenkrans neer op de executieplaats.  Voor de volgende editie in september 2017 werkt de vzw aan een project voor een nieuw gedenkpaneel op de executieplaats.


 
Evenement 'Breendonk 1944' lokt recordaantal bezoekers

12/09/2016 - Het door de vzw Vrienden van Fort Breendonk en de vzw Historical Military Vehicles georganiseerde evenement 'Breendonk 1944' op 10 en 11 september, lokte een recordaantal bezoekers richting Breendonk. 


Meer d
an 1100 personen brachten een bezoek aan het tentenkamp van HMV en aan het Fort, waar voor de gelegenheid enkele gidsen voor gratis rondleidingen zorgden.  Ook de gelegenheidscafetaria van de Vrienden kende heel wat bijval.  Wij danken alle deelnemers en iedereen die meewerkte aan deze eerste geslaagde editie, waarvan het mooie resultaat zeker van pas zal komen bij het bewaren van de historische site van het fort van Breendonk en het opzetten van nieuwe projecten rond de herinnering aan wat zich er afspeelde.
Herdenking eerste V-bom in Antwerpen

04/09/2016 -  Gisterennamiddag 3 september was een delegatie van de vzw Vrienden van Fort Breendonk aanwezig op de herdenking in Antwerpen van de eerste V-bom die de stad trof op 13 oktober 1944. 

Historicus Pieter Serrien bracht op de plechtigheid aan het Museum voor Schone Kunsten enkele fragmenten uit zijn nieuwe boek 'Elke dag angst'. Daarnaast waren er toespraken van schepen van de stad Antwerpen en voorzitter van het herdenkingscomité Philip Heylen en vertegenwoordigers van de Duitse gemeente Ahaus van waaruit V2's werden afgevuurd op Antwerpen en andere Belgische steden.  Schepen Heylen herinnerde in zijn betoog aan de woorden van schrijver en filosoof George Santayana: "Wie de geschiedenis niet kent is gedoemd ze te herhalen".   Woorden die nog kracht werden bijgezet door Pieter Serrien, die wees op de duidelijke parallellen met het hedendaagse geweld in Syrië, Irak, Afghanistan en andere conflictgebieden.  Na de de toespraken volgde een neerlegging van bloemenkransen door onder meer een vertegenwoordiging van de Vriendenkring 'Dora en Commando's' en bracht het orkest van de Marine de Last Post, de Brabançonne en de Europese hymne.

De plechtigheid vormde voor de Vrienden van Fort Breendonk een aangrijpend voorproefje op de lezing over de V-bommen in het Fort van Breendonk op 16 oktober 2016.  Vrienden Fort Breendonk te gast bij Koninklijke Kring Mars & Mercurius West-Vlaanderen

29/08/2016 - Na een eerder bezoek van enkele leden van de West-Vlaamse afdeling van de Koninklijke Kring Mars & Mercurius aan een van de filmavonden van de Vrienden in het Fort van Breendonk, werd een kleine delegatie van de Vrienden uitgenodigd voor een tegenbezoek aan de familiedag van deze Kring, die officieren en reserve-officieren groepeert die ook actief zijn of waren in de industrie, de handel en het bedrijfsleven.  Tijdens het bezoek werd in aangename sfeer informatie uitgewisseld over de onderlinge doelstellingen en werd gesproken over een mogelijke activiteit in het Fort van Breendonk in 2017.  Mars en Mercurius levert serieuze inspanningen voor het stimuleren van de herinneringseducatie en de maatschappelijke debatcultuur, en een uitstap naar Breendonk zou hierin perfect kunnen passen.  Wordt dus zeker vervolgd.   
Vrienden Fort Breendonk ontvangen Canadese South Alberta Light Horse Regiment


19/08/2016 - Op uitnodiging van de vzw Vrienden van Fort Breendonk brachten een honderdtal leden van de South Alberta Light Horse Regiment uit Canada een bezoek aan het Fort van Breendonk. 

In 1944 maakten The South Albertas deel uit van de Canadese strijdkrachten die onder meer een belangrijk deel van België hebben bevrijd. Heel regelmatig ondernemen veteranen van het toenmalige South Alberta Regiment en hun familie een Battlefield Tour. Deze Tour bracht hun naoorlogse nazaten op 19 augustus 2016 naar het Fort van Breendonk. Gidsen van het Fort en het Instituut voor Veteranen hebben de groep - 84 Canadezen, met onder meer de korpsleiding van The South Alberta Light Horse, talrijke kadetten en families - rondgeleid. Na de korte plechtigheid met neerlegging van een bloemenkrans op de executieplaats boden de Vrienden van Fort Breendonk een afsluitende drink aan, waar de vriendschapsbanden verder werden aangehaald.  Walter Cami (HSAR, secretaris van het Comité der Vaderlandse Bonden in Eeklo), mede-organisator van dit Canadees-Belgisch initiatief: “Aan de andere kant van de oceaan heeft Breendonk er nu minstens 84 ambassadeurs bij die beslist het eervolle nalatenschap van ‘ons’ Nationaal Gedenkteken levendig zullen houden”.  De groep toonde zich na afloop van het bezoek zó verrast en onder de indruk over de waarde en zeggingskracht van het Gedenkteken dat ze meteen besliste om het als vaste bestemming op te nemen in élke driejaarlijkse Battlefield Tour. 
Vrienden voorzien koffieautomaat voor bezoekers

21/08/2016 - Sinds kort kunnen bezoekers van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk niet enkel genieten van frisdranken, maar ook van warme dranken: koffie, thee, warme chocolademelk en tomatensoep. De automaat is te vinden in de onthaalruimte van het Gedenkteken.  Een nieuwe service aangeboden door de vzw Vrienden van Fort Breendonk!  De opbrengst gaat integraal naar de uitwerking van nieuwe projecten in het Gedenkteken.

Veel
belangstelling voor promostand op Nationale Feestdag

22/07/2016 - V
oor het derde jaar op rij bemande de vzw Vrienden van Fort Breendonk de promostand van Fort Breendonk op de Nationale Feestdag.  De stand, die dit jaar een plaatsje kreeg tussen diverse stands van Defensie in de Regentschapsstraat, kon opnieuw op veel belangstelling rekenen, zowel van Belgen als buitenlandse bezoekers.  Ook de wedstrijd 'Peacekeeper' voor de jeugd telde opnieuw heel wat deelnemers.  Na afloop kon een delegatie van de vzw op het Paleizenplein het afsluitende vuurwerk bijwonen, in aanwezigheid van Koning Filip en Koningin Mathilde.  Bedankt aan allen die langskwamen en tot volgend jaar!  (Meer foto op deze Facebookpagina)

Herdenking Politieke Gevangenen

30/05/2016 - Op zondag 29 mei 2016 werden op het Ereperk der Gefusilleerden op de voormalige Nationale Schietbaan te Schaarbeek in aanwezigheid van Z.M. de Koning de Politieke Gevangenen herdacht.  In Breendonk werd bij deze gelegenheid i.s.m. het Zangkoor Canta Murceka, ensemble Viol Society en solisten van de Gemeentelijke Academie van Lebbeke een muzikaal bezoek ingelast dat ondanks de wat lagere opkomst toch door alle aanwezigen als een ontroerende hulde werd ervaren.  Een korte impressie van deze organisatie kunt u hieronder bekijken.Fortengordel trekt opnieuw veel belangstellenden naar Breendonk

16/05/2016 - Het fort van Breendonk nam dit jaar opnieuw deel aan de Fortengordel, jaarlijks evenement van de Provincie Antwerpen, waarin de Antwerpse forten centraal staan.  De lezing over de geschiedenis van deze forten door Luc Olyslaeger van de Simon Stevinstichting en de cafetaria met streekproducten konden ondanks het slechte weer op heel wat belangstelling rekenen.Vrienden publiceren eerste infokrant Breendonk

10/05/2016 - In samenwerking met uitgeverij Adrem uit Turnhout, werd een gloednieuwe infokrant over het fort van Breendonk en de in de komende maanden geplande activiteiten gelanceerd.  De krant wordt gratis verdeeld op 6000 exemplaren op 200 cultuurlocaties in gans Vlaanderen.  Vraag nu uw exemplaar via vrienden.amis@breendonk.be of raadpleeg de digitale versie hier.Win een duoticket voor 'Der Staat gegen Fritz Bauer' (release 20/4/16)

01/04/2016 - In 1957 ontvangt de Duitse procureur-generaal Fritz Bauer cruciaal bewijsmateriaal over de verblijfplaats van de SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann, verantwoordelijk voor de massale deportatie van de Joden, die naar verluidt ondergedoken is in Buenos Aires. Bauer, zelf Joods, probeert misdaden van het Derde Rijk voor de Duitse rechtbank te krijgen. Tot nu toe zonder succes, als gevolg van de Duitse vastberadenheid om haar sinistere verleden te onderdrukken. Vanwege zijn wantrouwen in het Duitse rechtssysteem, neemt Fritz Bauer contact op met de Israëlische geheime dienst Mossad. Deel het bericht hierover op de Facebookpagina van Fort Breendonk en win een GRATIS DUOTICKET, aangeboden door Cinéart.  Bekijk hieronder de trailer:
 
Win een duoticket voor 'Land of Mine'

21/03/2016 - Enkele dagen na de Duitse overgave in mei 1945, worden een tweeduizendtal jonge krijgsgevangen overgeleverd aan de Deense autoriteiten. Ze krijgen de opdracht de meer dan twee miljoen landmijnen te verwijderen die het Duitse leger plaatste in het zand langs de Deense kust. In barre omstandigheden en met de blote hand dienen ze deze levensgevaarlijke taak tot een goed einde te brengen. Slechts weinigen blijven ongedeerd. Deel het bericht hierover op de Facebookpagina van Fort Breendonk en win een GRATIS DUOTICKET voor deze beklijvende oorlogsprent, gebaseerd op waargebeurde feiten.  Bekijk hieronder de trailer.

Sis Van Eeckhout vertelde over Boek der Kampen

11/01/2016 - Op zondag 10 januari 2016 was het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk het decor voor een bijzondere lezing.  Sis Van Eeckhout kwam op beklijvende manier vertellen over de totstandkoming en de recent vernieuwde editie van het Boek der Kampen, hét standaardwerk over de concentratiekampen uit de Tweede Wereldoorlog, dat hij samen met zijn vader en ex politiek gevangene Ludo Van Eck (pseudoniem voor Ludo Van Eeckhout) realiseerde.  De lezing werd druk bijgewoond en werd gevolgd door een signeersessie en themarondleiding rond 'Breendonk en de andere kampen'.  Het Boek der Kampen blijft ondertussen te koop aan de balie van het Gedenkteken (tegen kortingtarief: 25 i.p.v. 30 euro).

    Vrienden verlenen erelidmaatschap aan James M. Deem

12/12/2015 - Gelet op zijn inzet voor de bekendmaking van het Fort van Breendonk bij een internationaal publiek werd op 10 december laatstleden, naar aanleiding van de lezing over zijn boek 'De gevangen van Breendonk', het allereerste erelidmaatschap van de Vrienden van Fort Breendonk uitgereikt aan de Amerikaanse auteur James M. Deem (rechts op de foto). 
Voorzitter Kevin Polfliet (links op de foto) dankte de heer Deem voor de beklijvende manier waarop hij aan de hand van persoonlijke verhalen van gevangenen een nieuwe blik wierp op de geschiedenis van het kamp van Breendonk. De lezing zelf kende een groot succes en zal in het voorjaar van 2016 dan ook worden hernomen (foto Leon Nolis).

11 november 2015, herinneringsdag

12/11/2015 - Op 11 november 2015 werd zoals ieder jaar Wapenstilstand herdacht. Een uitgelezen moment om stil te staan bij de talrijke slachtoffers van oorlogen vroeger en nu. Het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk en de Vrienden van Fort Breendonk organiseerden dit jaar rond dit thema voor het eerst de herinneringsdag 'Breendonk en de Groote Oorlog'.  
Het gebeuren startte om 13.00 uur met het vertrek vanuit het Fort van de 30ste Fakkelloop door lokale jongeren naar het Graf van de Onbekende Soldaat in Brussel, een organisatie van de gemeente Willebroek. Om 16 uur volgde een een voorstelling, voor uitgebreid publiek van de documentaire 'Een klein leger in de Groote Oorlog'. 

Volg deze link voor een filmpje van RTV m.b.t. de 30ste FakkelloopNieuwe Holocaustfilm 'Son of Saul' in de bioscoop

14/10/2015 - Op 28 oktober 2015 verschijnt in de Belgische bioscopen de nieuwe film 'Son of Saul' van de Hongaarse regisseur Lazlo Némés.  Deze op het Filmfestival van Cannes met de Grote Prijs bekroonde film speelt zich af in Auschwitz in 1944 en volgt Saul Ausländer, die lid is van het Sonderkommando, een geïsoleerde groep Joden die verplicht wordt de nazi's te assisteren bij hun uitroeiingspraktijken. Terwijl hij er aan het werken is in een van de crematoria, ontdekt hij het lijk van een jongen in wie hij trekken van zijn zoon herkent. In het midden van de geplande revolte van het Sonderkommando beslist hij het onmogelijke te doen: het lichaam van de jongen van verbranding te redden en hem een echte eerbare begrafenis te geven...  Naar aanleiding van de Belgische première mogen de Vrienden i.s.m. Cinéart enkele duotickets weggeven voor deze film.  Deelnemen kan via de Facebookpagina van Fort Breendonk.  De trailer van 'Son of Saul' kan je hieronder bekijken.
Vrienden van Fort Breendonk ontmoeten Vrienden van Musea

14/10/2015 - De vzw Vrienden van Fort Breendonk is voortdurend op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Een delegatie van onze vereniging nam daarom op 13 oktober 2015, samen met enkele afgevaardigden van het Gedenkteken, deel aan een studiedag van de overkoepelende Federatie van Vrienden van de Musea van België, in het Magrittemuseum aan de Kunstberg in Brussel.  Er werd heel wat interessante info uitgewisseld m.b.t. de ondersteuning van musea, zoals de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en het Nationaal Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis.  De opgedane inzichten en gelegde contacten zullen zeker van pas komen bij de uitbouw van de eigen werking.
Filmvoorstellingen Vrienden groot succes

30/08/2015 - Het filmproject 'Films in het/dans le Fort' van de vzw “vrienden van Fort Breendonk” was een groot succes.


“Vertel het thuis” was de titel van de tweede filmvoorstelling die op vrijdag 14 augustus plaatsvond in de cinemazaal van het gedenkteken.  Onze eerste filmvoorstelling van 31 juli vertelde het verhaal van het politiekorps van Deurne dat tijdens de tweede wereldoorlog integraal werd opgepakt door de Duitse bezetter op verdenking van verzetsdaden. Ze werden allen naar de concentratiekampen gestuurd. Nu ligt het accent op het verhaal van een politiek gevangene, Henk Verheyen, die in mei 1940 als 15 jarige de eerste bommen op Antwerpen zag vallen, zegt Kevin Polfliet, voorzitter van de vzw.  Op 17 jarige leeftijd sloot Henk aan bij een verzetsbeweging maar wegens verraad werd  hij opgepakt door de nazi’s en belandde hij, samen met 32 kameraden, in verschillende concentratiekampen.  Slechts acht keerden levend, maar getekend, terug…    
 
Het was een pakkende en ontroerende documentaire, vertelt Virginie Collart uit Hanuit.  Na de eerste voorstelling, die we een unieke ervaring vonden, hebben we meteen geboekt voor deze voorstelling.  De aanwezigheid en getuigenis van een politieke gevangene was indrukwekkend!  Ook het bezoek aan het Fort achteraf, waarin deze keer het thema “verzet” in de kijker stond, was heel aangrijpend.  We willen de voorstelling op 28 augustus voor geen geld missen, vertrouwden de enthousiaste dame en haar man ons toe. 

Op 28 augustus sloten we ons project “films in het Fort” af met een film die pas in de bioscoop heeft gelopen, aldus Kevin Polfliet. In “Im Labyrinth des Schweigens” gaat een jonge ambitieuze advocaat uit Frankfurt in 1958 op jacht naar de duizenden ex-SS’ers die verantwoordelijk waren voor de gruwel in de concentratiekampen, en waarvan velen ondertussen succesvolle carrières hebben in de ambtenarij.  Hen veroordelen lijkt een moeilijke opdracht en de jonge advocaat belandt in een labyrint van schuld en leugens waar hij niet meer uit lijkt te komen…  Na de voorstelling verzorgden we opnieuw een geleid bezoek aan het Fort waar we deze keer het accent legden op de veroordeling van de beulen van Breendonk tijdens het proces van Mechelen.

We zijn uiterst tevreden over de goede samenwerking met deze recent opgerichte vzw, zegt Herbart Beyers.  Dank zij hun inzet hebben de Vrienden met dit project bijna 2000 euro geschonken aan het Fort.  De vzw heeft dan ook terecht als leuze “Samen bewaren we de herinnering!”
21 juli: Nationale Feestdag

22/07/2015 - De promotiestand van het Fort van Breendonk gisteren 21 juli in Brussel, was een groot succes!  We danken onze talrijke bezoekers en de jongeren die deelnamen aan onze wedstrijd en ontvangen hen binnenkort graag met open armen in het Nationaal Gedenkteken zelf.  Intussen "bedankt, merci, danke" voor een geslaagde Nationale Feestdag!Meer foto's vindt u op de Facebookpagina van Fort Breendonk.

Persbericht 14 juli 2015:  Nieuwe vereniging gaat promotie Fort Breendonk ondersteunen

Precies 70 jaar geleden, in 1945, kwam een einde aan de Tweede Wereldoorlog.  Reden te over voor een groep enthousiaste vrijwilligers om een nieuwe vereniging op te starten, die zich mee zal ontfermen over de promotie van een van de tastbaarste herinneringen aan deze oorlog in ons land: het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk.

Het Fort van Breendonk kent een geschiedenis die teruggaat tot aan het begin van d
e twintigste eeuw.  Het maakt deel uit van de na 1906 gebouwde buitenste fortengordel rond de stad Antwerpen, die ruim vijftig jaar voordien werd uitgeroepen tot Nationale Vesting.  Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog speelt het Fort een belangrijke rol in de verdediging van Antwerpen.  Toch wordt het vooral bekend vanwege zijn inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.  In mei 1940 functioneert het even als nationaal hoofdkwartier van Koning Leopold III, maar enkele maanden later wordt het door de Duitse bezetter omgevormd tot SS-Auffanglager Breendonk - een opvang- en later doorvoerkamp voor zogenaamde 'Reichsfeindliche Elementen', individuen die door nazi-Duitsland worden gezien als een gevaar voor de samenleving.

Kort na de oorlog wordt Breendonk uitgeroepen tot Nationaal Gedenkteken en vandaag geldt het als één van de best bewaarde nazikampen van Europa. Het staat symbool voor de herinnering aan het lijden, de martelingen en de dood van zoveel slachtoffers. Daarnaast heeft het Fort een belangrijke educatieve rol, als een baken van burgerzin en solidariteit over grenzen heen. 

Om de bewaring van deze unieke historische site mee te verzekeren, hebben enkele vrijwilligers een nieuwe vereniging opgericht.  De vzw Vrienden van Fort Breendonk wil activiteiten organiseren en initiatieven nemen die de bekendheid van het monument verder moeten vergroten in binnen- en buitenland.  “Veel meer nog dan een stuk van onze geschiedenis, is het Fort van Breendonk een tijdloos voorbeeld van de gevaren van extremisme en van het belang van de keuzes die we als burgers én als samenleving maken,” vertelt Kevin Polfliet, voorzitter van de vzw en ruim 15 jaar actief als gids in het Gedenkteken.  “Een site met zo’n grote waarde verdient dan ook een zo ruim mogelijke promotie.  Dat is de beste manier om er voor te zorgen dat wat er gebeurde nooit vergeten wordt én dat mensen uit die gebeurtenissen lessen blijven trekken.”

Volop in uitbouw
De nieuwe vereniging is nog volop in uitbouw, maar heeft toch al enkele projecten achter de rug én in de pijplijn.  Zo werkte de vzw in samenspraak met het Nationaal Gedenkteken de voorbije maanden mee aan de opening van het toeristisch seizoen in Willebroek en aan de organisatie van de Fortengordel.  Daarnaast werden al contacten gelegd voor de organisatie van enkele toekomstige evenementen in het Fort én werd een succesvolle cateringdienst opgestart voor groepen die het Fort bezoeken.  Op de Nationale Feestdag zal de vzw voor ondersteuning zorgen op de promotiestand van het Gedenkteken tijdens het ‘Feest in het Park in Brussel’.  En vanaf de laatste vrijdag van juli organiseren de Vrienden van Fort Breendonk enkele filmavonden, waarop bezoekers een thematisch bezoek aan het Fort zullen kunnen combineren met de vertoning van een documentaire of film over de Tweede Wereldoorlog.

De beheerders van het Gedenkteken zelf, verwelkomen de nieuwe vzw met open armen.  Recent nog werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, die de krijtlijnen bevat voor de toekomstige samenwerking tussen de Vrienden en het Nationaal Gedenkteken.  Daarnaast zullen de vzw en de beheerders van het Gedenkteken regelmatig overleg plegen over lopende projecten.

Contacteer ons voor meer info - Bekijk hier de reportage van RTV

Foto: Dimitri Roden (links Kevin Polfliet, rechts Herbart Beyers).17 mei 2015: Fortengordel

18/05/2015 - De Fortengordel is een jaarlijks terugkerend evenement georganiseerd door de provincie Antwerpen, met als onderwerp de forten van de Vesting Antwerpen.  Het Fort van Breendonk nam op zondag 17 mei 2015 voor de tweede keer deel aan dit gebeuren.  De Vrienden zorgden hierbij voor ondersteuning met een gelegenheidscafetaria, boekenverkoop, voorstellingen van de film '14-18, een klein leger in de Groote Oorlog' en geleide bezoeken in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.  

24 april 2015:  Opening toeristisch seizoen gemeente Willebroek

26/04/2015 - Op 24 april 2015 organiseerde het gemeentebestuur van Willebroek de opening van het toeristisch seizoen in de gemeente.  Als locatie werd gekozen voor de Simonartzaal van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk.  De Vrienden van Fort Breendonk waren bij deze gelegenheid aanwezig en verzorgden met bijzondere toelating van de beheerders van het Gedenkteken enkele zeer gesmaakte avondbezoeken aan het Fort.
Voor meer info over het toeristisch aanbod in Willebroek - inclusief individuele en groepsbezoeken aan het Fort - kunt u terecht op deze website.