Bestuur

http://www.breendonk.be https://www.facebook.com/fortbreendonk/ https://twitter.com/FortBreendonk

Het bestuur van de vzw Vrienden van Fort Breendonk is op heden als volgt samengesteld.

Voorzitter
Kevin Polfliet

Ondervoorzitter
François Elseviers

Secretaris
Herbart Beyers

Adjunct-secretaris
Karel Leiner

Penningmeester
Yves Duthoo

Bestuursleden
Dirk De Cuyper
Peter Defoor
Elke Eggerickx
Roger Emmerechts
Rodolphe Plissart de Brandignies
Bieke Schutijser
Luc Smedts
Monique Van De Vreken
Robert Van Eylen

Vrijwilligers
Sabina Constant
Geert Debuyser
Wendy Diricx
André Donie
Isabella (Liza) Hendrickx
André Reyntiens
Nico Theunissen
Jo Van Dessel
Greet Vermeulen
Rudiger Wouters

Ere-leden
James M. Deem

De Algemene Vergadering van de vzw bevat twee waarnemers van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk en twee stemgerechtigde afgevaardigden van de Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden, aangevuld met personen en organisaties die thematisch verbonden zijn met het fort en zijn geschiedenis (8 Mei Comité regio Mechelen, Auschwitz Stichting).

De statuten van de vzw kunt u hier raadplegen.