Kontakta oss

Vilka frågor skulle Du vilja engagera dig i? En föräldraförening är ingenting utan föräldrar. Om du har idéer, synpunkter eller frågor - maila oss!

Styrelsen läsåret 2018-2019

Ordförande Johanna Gavefalk - johanna.gavefalk@gmail.com

Sekreterare Cecilia Tosting Fausti - cecilia.tosting@gmail.com

Kassör Jacqueline Oker-Blom - okerblom.jacqueline@gmail.com

Ledamot Martina Ekman - martinaekman66@gmail.com

Ledamot Anna Jonassen - anna.jonassen@yahoo.se

Ledamot Magnus Söderblom - magnus.soderblom@carnegie.se

Ledamot Jennifer Dahlberg - jadahlberg@gmail.com

Suppleant Lotta Holmgren - lotta.holmgren@stf.se

Suppleant Natalia Borelius - natalia.borelius@gmail.com

Suppleant Malin Wranding - malin@malinwranding.se

Valberedning nästa år Martina Ekman - martinaekman66@gmail.com


Vårt mål är att alla elever ska trivas på skolan, både vad gäller de akademiska studierna och det sociala livet!
Comments