Кухар-кондитер

ТЕХНОЛОГІЯ ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ З ОСНОВАМИ ТОВАРОЗНАВСТВА

 • Доцяк В.С. Технологія приготування їжі з основами товарознавства продовольчих товарів: підручник для ПТНЗ / В.С. Доцяк. - К.: Наш час, 2014. - 400с.  (170 прим.)
 • Доцяк В.С. Українська кухня: підруч. для ПТЗО. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. / В.С. Доцяк. - Львів: Оріяна-Нова, 1998. - 558с. (96 прим.)
 • Доцяк В.С. Українська кухня: технологія приготування страв: підруч. для ПТУ / В.С. Доцяк. - К.: Вища школа, 1995. - 550с. (22 прим.)

 • Технологія приготування їжі: підруч. для ПТНЗ / М.С. Косовенко, Ж.М. Смірнова, Л.Я. Старовойт. - К.: Факт, 2003. - 360с. (65 прим.)

 • Антонець Л.І. Лабораторний практикум з предмета “Технологія приготування їжі та організація виробництва”: навч. посіб. для ПТНЗ / Л.І. Антонець, О.М. Куба, Л.Я. Старовойт. - К.: Факт, 2003. - 304с. (57 прим.)

Додаткова література

 • Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: для предприятий общественного питания / авт.-сост. А.И Здобнов, В.А. Цыганенко, М.И. Пересичный. - К.: АСК. - 2005. - 656с. (Нормативное издание) (1 прим.)
 • Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: для предприятий общественного питания / авт.-сост. А.И Здобнов, В.А. Цыганенко - К.: Арий; Лада. - 2009. - 680с. (Нормативное издание)  (1 прим.)
 • Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів: для підприємств громадського харчування всіх форм власності / О.В. Шалимінов, Т.П. Дятченко, Л.О. Кравченко та ін. - К.: АСК, 2000. - 848с. (1 прим.)
 • Шумило Г.І. Технологія приготування їжі: навч. посіб. для навч. закл. І-ІІ рів. акред. / Г.І. Шумило. - К.: Кондор, 2006. - 506с. (1 прим.)
 • Дорохіна М.О. Технологія продукції харчування у таблицях і схемах: навч. посіб. для ВНЗ / М.О. Дорохіна, Т.В. Капліна. - К.: Кондор, 2008. - 280с. (2 прим.)
 • Плахотін В.Я. Теоретичні основи технологій харчових виробництв: навч. посіб. для ВНЗ / В.Я. Плахотін, І.С. Тюрікова, Г.П. Хомич. - К.: ЦНЛ, 2006. - 640с. (1 прим.)
 • Барановский В.А. Повар-технолог: уч. пос. для ССУЗов / В.А. Барановский. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. - 416с. (1 прим.)Шатун Л.Г. Повар: уч. пос. для проф. лицеев и училищ / Л.Г. Шатун, О.Г. Шатун. - изд. 6-е, доп. и перераб. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 352с. (1 прим.)
 • Домарецький В.А. Технологія харчових продуктів: підруч. для ВНЗ / В.А. Домарецький, М.В. Остапчук, А.І. Українець; за ред. А.І. Українця. - К.: НУХТ, 2003. - 572с. (1 прим.)
 • Товажнянський Л.Л. Загальна технологія харчових виробництв у прикладах і задачах: підруч. для ВНЗ / Л.Л. Товажнянський, С.І. Бухкало, П.О. Капустенко, Є.І. Орлова. - К.: ЦНЛ, 2005. - 496с. (1 прим.)
 • Сирохман І.В. Товарознавство продовольчих товарів: підруч. для ВНЗ / І.В. Сирохман, І.М. Задорожний, П.Х. Пономарьов. - 5-те вид., перер. і доп. - К.: Лібра, 2008. - 600с. (1 прим.)
 • Рудавська Г.Б. Харчові концентрати: підруч. для ВНЗ / Г.Б. Рудавська, Є.В. Тищенко. - К.: КНЕУ, 2001. - 320с. (1 прим.)
 • Методи визначення фальсифікації товарів: підруч. для ВНЗ / А.А. Дубініна, І.Ф. Овчиннікова, І.Ф. Дубініна та ін. - К.: Професіонал; ЦУЛ, 2010. - 272с. (1 прим.)


УСТАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ

 • Саєнко Н.П. Устаткування підприємств громадського харчування: підруч. для ПТНЗ / Н.П. Саєнко, Т.Д. Волошенко. - К.: ЛДЛ, 2005. - 320с. (100 прим.)

 • Шинкаренко О.П. Технічне оснащення підприємств громадського харчування: підруч. для ПТНЗ. - Частина 1. Механічне устаткування / О.П. Шинкаренко, Т.П. Сидорчук, Л.М. Дідик. - Львів: Оріяна-Нова, 2005. - 240с. (59 прим.)

 • Устаткування підприємств громадського харчування: лабораторний практикум: навч. посіб. для ПТНЗ / Л.Я. Старовойт, О.П. Шинкаренко, Т.П. Сидорчук, Л.М. Дідик. - Львів: Оріяна-Нова, 2001. - 192с. (49 прим.)

 • Бойко Н.М. Експлуатація холодильного та торговельного обладнання: підруч. для ПТНЗ / Н.М. Бойко. - Х.: Компанія СМІТ, 2001. - 512с. (35 прим.)

Додаткова література

 • Процеси та апарати харчових виробництв: підруч. для ВНЗ / за ред. А.М. Поперечного. - К.: ЦУЛ, 2007. - 304с. (1 прим.)


ГІГІЄНА ТА САНІТАРІЯ ВИРОБНИЦТВА. ФІЗІОЛОГІЯ ХАРЧУВАННЯ. ТЕХНІЧНА МІКРОБІОЛОГІЯ

 • Білоруська Й.С. Основи мікробіології, санітарії та гігієни: навч. посіб. для ПТНЗ / Й.С. Білоруська. - К.: Техніка, 2003. - 128с. (48 прим.)

 • Олійник О.М. Основи фізіології, санітарії та гігієни харчування: підруч. для ПТЗО / О.М. Олійник. - Львів: Оріяна-Нова, 1998. - 124с. (13 прим.)

 • Мікробіологія та фізіологія харчування: навч. посіб. для ВНЗ / В.Д. Малигіна, О.А. Ракша-Слюсарева, В.П. Ракова та ін. - К.: Кондор, 2009. - 242с. (30 прим.)

Додаткова література

 • Павлоцька Л.Ф. Основи фізіології, гігієни харчування та проблеми безпеки харчових продуктів: навч. посіб. для ВНЗ / Л.Ф. Павлоцька, Н.В. Дуденко, Л.Р. Димитриєвич. - Суми: Університетська книга, 2007. - 441с. (1 прим.)
 • Пономарьов П.Х. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини: навч. посіб. для ВНЗ / П.Х. Пономарьов, І.В. Сирохман. - К.: Лібра, 1999. - 272с. (1 прим.)

 • Вплив харчування на здоров'я людини: підруч. для ВНЗ / за ред. М.М. Радька. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. - 500с. (1 прим.)

 • Фізіологія харчування: опорний конспект лекцій / авт.- уклад. Н.М. Зубар, Ю.В. Руль, В.І. Ципріян. - 2-ге вид., перер. і доп. - К.: КНТЕУ, 2003. - 201с. (1 прим.)

 • Гігієна громадського харчування: опорний конспект лекцій / уклад. В.Н. Корзун, М.К. Булгакова. - К.: КНТЕУ, 2003. - 105с. (1 прим.)

 • Позняковский В.М. Гигиенические основы питания, качество и безопасность пищевых продуктов: учеб. для ВУЗов / В.М. Позняковский. - 4-е изд., испр. и доп. - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2005. - 522с. (1 прим.)

 • Грищенко І.М. Дієтичне та дитяче харчування: навч. посіб. для ВНЗ / І.М. Грищенко, Н.М. Кравчук. - К.: КНТЕУ, 2003. - 288с. (1 прим.)

 • Микробиология: учеб. для ВУЗов / И.Л. Дикий, И.Ю. Холупяк, Н.Е. Шевелева, М.Ю. Стегний; под. ред. И.Л. Дикого. - 2-е изд. - К.: Профессионал, 2007. - 624с. (1 прим.)

 • Токсичні речовини у харчових продуктах та методи їх визначення: підруч. для ВНЗ / А.А. Дубініна, Л.П. Манок, Г.А. Селютіна та ін. - К.: Професіонал, 2007. - 384с. (1 прим.)

 • Лурье И.С. Технохимический и микробиологический контроль в кондитерском производстве: справочник / И.С. Лурье, Л.Е. Скокан, А.П. Цитович. - М.: КолосС, 2003. - 416с. (1 прим.)


ТЕХНОЛОГІЯ ПРИГОТУВАННЯ КОНДИТЕРСЬКИХ І БОРОШНЯНИХ ВИРОБІВ

 • Зайцева Г.Т. Технологія виготовлення борошняних кондитерських виробів: підруч. для ПТНЗ / Г.Т. Зайцева, Т.М. Горпиненко. - К.: Вікторія, 2002. - 400с. (7 прим.)

 • Дробот В.І. Технологія хлібопекарського виробництва: підруч. для ПТНЗ / В.І. Дробот. - К.: Техніка, 2006. - 408с. (90 прим.)
 • Кришемінська Л.Д. Харчова безпека хлібобулочних та кондитерських виробів: підручник для ПТНЗ / Л.Д. Кришемінська, Ю.Л. Клименко, О.В. Луценко. - К.: Літера ЛТД, 2014. - 320с. (25 прим.)

Додаткова література

 • Перетятко Т.И. Мучные кондитерские изделия. Сырье, технологии, рецепты: уч. пос. для лицеев, училищ, колледжей / Т.И. Перетятко. - 2-е изд., перер. и доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 384с. (1 прим.)
 • Мазепа Е.В. Практикум для кондитера: уч. пос. для НПО / Е.В. Мазепа. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. - 384с. (1 прим.)


ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Додаткова література

 • Архіпов В.В. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані: навч. посіб. для ВНЗ / В.В. Архіпов, Т.В. Іванникова, А.В. Архіпова. - 2-ге вид. - К.: ЦУЛ; Інкос, 2008. - 384с. (1 прим.)

 • Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства: навч. посіб. для ВНЗ / В.В. Архіпов. - К.: ЦУЛ; Інкос, 2007. - 280с. (1 прим.)

 • Організація виробництва у громадському харчуванні: опорний конспект лекцій / уклад. Т.Є. Литвиненко. - К.: КНТЕУ, 2002. - 237с. (1 прим.)

 • Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания: учеб. для СПО / Л.А. Радченко. - 5-е изд., перер. и доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 352с. (1 прим.)

 • Архіпов В.В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства: навч. посіб. для ВНЗ / В.В. Архіпов, В.А. Русавська. - К.:ЦУЛ, 2009. - 342с. (1 прим.)

 • Сало Я.М. Організація обслуговування населення на підприємствах ресторанного сервісу. Ресторанна справа: довідник офіціанта / Я.М. Сало. - Львів: Афіша, 2007. - 301с. (1 прим.)

 • Радченко Л.А. Обслуживание на предприятиях общественного питания: учеб. пос. для колледжей, проф. училищ, лицеев / Л.А. Радченко. - 3-е изд., перер. и доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 384с. (1 прим.)

 • Посадові інструкції (торгівля та громадське харчування). Керівники, професіонали, фахівці. З можливістю копіювання / відпов. Є.К. Пашутинський. - К.: КНТ, 2003. - 88с. (1 прим.)


ОБЛІК, КАЛЬКУЛЯЦІЯ ТА ЗВІТНІСТЬ

Додаткова література

 • Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у громадському харчуванні: навч. посіб. для ВНЗ / за ред. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: Рута, 2002. - 440с. (1 прим.) 
 • Ефимова О.П. Экономика общественного питания: уч. пос. для ВНЗ / О.П. Ефимова. - 5-е изд., испр. - Минск: Новое знание, 2006. - 348с. (1 прим.)
 • Петров А.М. Общественное питание: учет и калькулирование себестоимости / А.М. Петров. - М.: Омега-Л, 2006. - 431с. (1 прим.)


Comments