Võru Gümnaasiumi valikkursused 2018/2019. õppeaastal


PANE TÄHELE:
  • valikkursused sooritatakse õppeperioodide lõpus ühe nädala jooksul: I perioodil 19.-23.11.18; II perioodil 4.-8.03.19; III perioodil 27.-31.05.19; samal ajal muud õppetööd ei toimu;
  • 10.-11. klasside õpilased saavad valida iga perioodi lõpuks ühe valikkursuse (st õppeaastas kokku 3 erinevat valikkursust);
  • 12. klasside õpilased saavad valida valikkursuse I ja II perioodi lõpuks (st õppeaastas kokku 2 erinevat valikkursust);
  • 11. ja 12. klassi õpilased ei tohi valida eelmis(t)el õppeaasta(te)l läbitud kursuseid;
  • rooma numbriga tähistatud kursustel ei ole kohustuslikku jätkukursust (nt valides "Inglise keel ja kultuur I" ei pea kohustuslikult läbima kursust "Inglise keel ja kultuur II").
Kui vajutad konkreetse kursuse nimetuse peale, avaneb kursuse kirjeldus. NB! Mõned kursused eeldavad õpilasel õppe- ja rahaliste vahendite olemasolu!

Lisainfo: õppejuht Annely Hindrikson (annely.hindrikson@voru.edu.ee)