2017/2018. õppeaasta

Võru Gümnaasiumi valikkursused 2017/2018. õppeaastal



PANE TÄHELE:
  • valikkursused sooritatakse õppeperioodide lõpus ühe nädala jooksul: I perioodil 20.-24.11.17; II perioodil 19.-23.02.18; III perioodil 28.05-01.06.18; samal ajal muud õppetööd ei toimu;
  • 10.-11. klasside õpilased saavad valida iga perioodi lõpuks ühe valikkursuse (st õppeaastas kokku 3 erinevat valikkursust);
  • 12. klasside õpilased saavad valida valikkursuse I ja II perioodi lõpuks (st õppeaastas kokku 2 erinevat valikkursust);
  • 11. ja 12. klassi õpilased ei tohi valida eelmisel õppeaastal läbitud kursuseid;
  • rooma numbriga tähistatud kursustel ei ole kohustuslikku jätkukursust (nt valides "Inglise keel ja kultuur I" ei pea kohustuslikult läbima kursust "Inglise keel ja kultuur II").
Kui vajutad konkreetse kursuse nimetuse peale, avaneb kursuse kirjeldus. NB! Mõned kursused eeldavad õpilasel õppe- ja rahaliste vahendite olemasolu!

Lisainfo: õppejuht Annely Hindrikson (annely.hindrikson@voru.edu.ee)
Comments