Home


ยินดีต้อนรับสู่...การเรียนการสอนยุคใหม่ (Social Learning)
วิชา  การนำเสนอด้วย Google Site  รหัสวิชา ง 22202
https://sites.google.com/site/vorravan123  

                               
ยินดีต้อนรับคุณครูและนักเรียนที่สนใจการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ (Social Learning)
ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ง่ายๆ จากเว็บไซต์นี้ 
โดย..คุณครูวรวรรณ เหรียญทอง อีเมล vorravan@gmail.com
   
                                                    PIYABUT   SCHOOL


Piyabut School


Comments