Hírek - Események


A három fiú

Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes, 2015. nov. 5. 21:00

Ha tudnék mesét mondani, az a mese egy apa három fiáról szólna.  E mesebeli fiúk gazdag apai örökséget tudhatnának magukénak, s alaposan feltarisznyálva indulnának neki, mint más fiúk is, hogy bejárják útjukat, bejárják a nagyvilágot, tanulni, szolgálni, boldogulni.

A három fiú

Mint társaikra a mesékben, rájuk is temérdek próbatétel várna, ármányok és útvesztők, csapdák és aljasságok, olcsó csábítások és ringy-rongy emberek. Sok-sok vacak és hitvány dolog. Bizonyára ők is találkoznának Fanyüvővel, Kőmorzsolóval és Vasgyúróval – vagy hozzájuk hasonló mesebeli bitangokkal –, akik látszólag segítőik, valójában ellenségeik lennének.

De ők csak mennének tovább az úton, mit sem törődve a kudarcokkal, úttévesztésekkel, s minden mesebeli labirintusból kijutnának. Minden ártó szándék leperegne, minden makula eltűnne róluk, minden akadályon keresztülvágnák magukat. Vinnék magukkal az apai szót, intelmeket, gerincükben az egyenes tartást, mit tőle kaptak, s vinnék magukkal édesanyjuk meleg tekintetét és könnyes aggódását is. Olyan erőt adna ez nekik, hogy az Óperenciás-tenger sem állhatná útjukat.

Végül visszaérkeznének oda, ahonnan elindultak, abba a kis falucskába, amelynek porában kisgyerekként egy szál pendelyben boldogan szaladgáltak.

Lélekben erősen, testben megedződve, tapasztalatban, érzelemben gazdagon térnének haza, az út menti kicsi házba, hogy köszöntsék édesanyjukat, és elmondhassák neki, míg a távoli 32 tornyokat csodálták, akkor is kis falujuk 2 tornyát látták mindig maguk előtt.

„Mert azért vagyunk a világon, kedves édesanyánk – mondanák akkor azok a fiúk –, hogy otthon legyünk benne, és ez az otthon itt dobog a lábunk alatt a szívünk ritmusára.”

Ha tudnék mesét mondani, biztosan nagyon boldogságos lenne a mese vége a világot járt, hazatérült, otthonára lelt három fiúról. De nem tudok mesét mondani, így lelki szemeim előtt mindig ugyanazok a képekjelennek meg:

Egy ünnepi, táncos mulatságon vagyunk. Hol pattogós, hol méltóságos, hol rezgetős a tánc, de még a legfrissebb mozdulatokat is áthatja valami visszafogottság, valami szomorkás tartás, valami emlékezés.

És akkor előtérbe lép a három fiú. Megvetik lábukat a poros deszkákon, összefogódzkodnak, egymás szemébe néznek. És csak állnak. Lábukon fényes csizma, sudár testükön őseik ünnepi viselete:patyolat ing, sötét mellény s pantalló. Ruhájuk beleolvad a háttér sötétjébe, mintha erőt venne rajtuk az elmúlás gyásza. De fehér ingük kikiált a sötétből, és arcuk felragyog. Valami olyan történik most, ami egyszeri és megismételhetetlen…

Fogarassy Attila

Gott erhalte uns die Liebe zu dem schönen Heimatland…

Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes, 2015. nov. 5. 20:29   [ 2015. nov. 5. 20:46 frissítve ]

Isten tartsa meg szép hazánk iránt érzett szeretetünket… – ez a gondolat nyitotta meg október 17.-én a Wenczl-József-emlékestet, amelyen olyan sok érdeklődő vett részt, hogy a Művészetek Háza színháztermének még az ajtajában is álltak nézők. A programot a nemzetiségi tánccsoport egyesülete Wenczl József, nívódíjas pilisvörösvári tánckoreográfus tiszteletére szervezte, aki tudásával és koreográfusi munkájával, valamint a vörösvári tánccsoporttal kül- és belföldön egyaránt kiváló eredményeket ért el.

A tánc több szempontból is összeköti az embereket. Egyrészt biztos kapocs a generációk között, hiszen a tánclépéseket a fiatalok az idősebbektől tanulják. Egy sokszínű táncrepertoár lehetővé teszi, hogy a közösség apraja és nagyja együtt táncoljon, vagy ki-ki megtalálja magának azt a ritmust, ami kedves neki. Aki pedig nem tud, vagy már nem akar táncolni, az is örömét lelheti a szép koreográfiákban.

A tánc ezen összekötő jellegére emlékezett köszöntőjében Molnárné Breier Anita, aki kihangsúlyozta, hogy Wenczl József nem egyszerűen csak egy tánccsoportot vezetett, hanem egy igazi közösséget teremtett, és azon fáradozott, hogy e közösségnek lehetőségeket biztosítson arra, hogy magas szintű tudásukat másoknak is bemutathassák. A tánccsoport nem csak egy szabadidős tevékenységet jelent a tagoknak. Az együtt töltött idő, a közös fellépések és utazások során barátságok, szerelmek, házasságok szövődtek. Wenczl József a német-magyar partnerkapcsolatok létrejöttének is egyik fontos motorja volt. Személyének köszönhető az immár 42. éve tartó kapcsolat Neuhaus am Rennweggel, illetve a már 31 éve tartó barátság a wehrheimi Landjugenddel. Nehéz lenne Wenczl József életét, munkáját egyetlen emlékestben összefoglalni. Ezért az egyesület „Tíz talentum” címmel könyvet jelentetett meg, amelyben Wenczl József tevékenységéről fotókat, életrajzi elemeket, különböző újságokban megjelent cikkeket, beszámolókat, visszaemlékezéseket – sőt akár verseket is – olvashatunk (szerk.: Fogarasy Attila, lekt.: Tóth Zsuzsanna, Szeitz Teodóra).

Az emlékest programját az Emlékképek c. koreográfiai nyitotta meg, amely 1996-ban debütált, és azonnal több díjat is nyert. Az Emlékképek története harmonizál Breier Anita gondolataival: a táncot két aprócska kislány kezdi, majd egyre több és több generáció kapcsolódik be a közös táncba, egészen addig, amíg az addig a háttérben ülő idős pár is el nem kezd táncolni. Ekkor a fiatalok kört fonnak az idősek köré, akik a kör közepén a maguk ritmusában bár, de méltóságteljesen táncolnak.

A publikum az Emlékképek után szintén méltósággal, nagy precizitással előadott német és magyar táncokat látott, (a teljesség igénye nélkül) például: a Sváb hangulatokat, egy kalocsai leánytáncot, a Kalapos verbunkot, a Schimpftanzot (amit a közönség nagy derültsége közepette óvodások adtak elő), a híres Lahmkruam-polkát, az iskolás csoport részéről a Spöttertanzot (ami az idei táncminősítőn arany minősítést ért el), a felnőttek részéről a Vidám Táncokat, Farsangnyitót, Vörösvári Rezgőspolkát, a Regruták táncát, a Dorffestet és a Menyasszonybúcsúztatót. A fergetegesre sikerült finálét követően Breier Anita az est zárásául köszönetét fejezte ki a résztvevők felé, a közönséget pedig három jövőbeli táncestre invitálta: a tavaszi jótékonysági estjükre, a búcsúvasárnapi immár hagyománnyá vált Schwabenfestre és az októberben megrendezésre kerülő báljukra.

Az emlékest zenei hátterét a Bravi Buam és a Werischwarer Burschen biztosította profi módon, az énekeket – gyönyörűszépen, tiszta hangon – Mirk Júlia és Szilvia adta elő.

A programot a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat, az ÉMNÖSZ, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Török István – B.est Nyomda, Fogarasy Attila, Mátrai Zsolt, a Stube és a Művészetek Háza támogatta.

A támogatók segítségével, az egyesület tagjai, a táncosok, zenészek és énekesek színvonalas, az est céljához, Wenczl József emlékéhez méltó műsort mutattak be, amelyet a közönség vastapssal honorált.

 Müller Márta


Fotók: Fogarassy Attila


MEGHÍVÓ

Zsolt Szauter, 2015. okt. 12. 4:24


In memoriam Wenczl József

Zsolt Szauter, 2015. aug. 5. 3:12

In memoriam Wenczl József

Világhírű koreográfusunk, nagyszerű táncosunk, feledhetetlen embertársunk halálának első évfordulójára emlékkönyvet jelentet meg „10 talentum” címmel a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes.
(A könyv szerkesztője Fogarasy Attila.) Az emlékkönyvbe várjuk mindazok visszaemlékezését – üzenetét, hozzászólását, méltató sorait, egy-egy anekdotát, sztorit vele kapcsolatban, vagy akár fotót vagy egyéb dokumentumot –, akik tisztelték és szerették őt.
Hozzászólását megteheti mindenki itt, a Facebookon, vagy elküldheti üzenetben, illetve a következő e-mail címre:
fogarasy@t-online.hu
Előre is köszönjük!

Meghívó közgyűlésre

Zsolt Szauter, 2014. dec. 8. 4:04

Ezúton értesítünk mindenkit, hogy
 a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes Közhasznú Egyesület
rendes éves közgyűlését
2014. december 8-án 19 órai kezdettel 
tartja,
 a Művészetek Háza színháztermében 
(cím: Pilisvörösvár, Fő út 127.)

bővebb információ és napirendi pontok a mellékletben

Temetés- Die Beerdigung

Zsolt Szauter, 2014. okt. 31. 6:02

Wenczl József (1945-2014) búcsúztatója a Római Katolikus egyház szertatása szerint 2014. november 5-én Szerdán 14órakor a pilisvörösvári temetőben lesz.
(Pilisvörösvár, Csobánkai út)

Die Beerdigung vom Josef Wenczl (1945-2014) wird am Mittwoch (5. November) um 14 Uhr im Werischwarer Friedhof stattfinden.
(Pilisvörövár, Csobánkai strasse)
 

Gyászhír

Zsolt Szauter, 2014. okt. 26. 12:33

Mély fájdalommal értesítünk mindenkit, hogy a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes Tiszteletbeli elnöke, koreográfusa és művészeti vezetője
WENCZL JÓZSEF
2014. október 26-án reggel, életének 69. èvében tragikus hirtelenséggel elhunyt

Meghívó Közgyűlésre

Zsolt Szauter, 2014. aug. 16. 1:24

KEDVES EGYESÜLETI TAGOK!

Ezúton értesítünk mindenkit, hogy
 a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes Közhasznú Egyesület
rendes éves közgyűlését
2014. augusztus 17-én 15 órai kezdettel 
tartja,
Pilisvörösvár, Schiller gimnázium udvara
cím: Pilisvörösvár, Szabadság utca( bejárat a Major utca felől)

MEGHÍVÓ KÖZGYŰLÉSRE

Zsolt Szauter, 2014. ápr. 5. 13:46

KEDVES EGYESÜLETI TAGOK!

Ezúton értesítünk mindenkit, hogy
 a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes Közhasznú Egyesület
rendes éves közgyűlését
2014. április 7-én 19 órai kezdettel 
tartja,
 a Művészetek Háza színháztermében 
(cím: Pilisvörösvár, Fő út 127.)

bővebb információ és napirendi pontok a mellékletben ( ITT )

MEGHÍVÓ KÖZGYŰLÉSRE

Zsolt Szauter, 2014. jan. 30. 7:42


1-10 of 21