Egyesület‎ > ‎

Alapszabály


ALAPSZABÁLY

A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése
az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő §-ai alapján, a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az
egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:

1. §
Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

(1) Az Egyesület neve: Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes Közhasznú Egyesület

(2) Az egyesület idegen-nyelvű (német) elnevezése: Donauschwäbische Volkstanzensemble
Werischwar

(3) Az Egyesület székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Pozsonyi u. 23/A

(4) Az Egyesület működési területe: Pilisvörösvár.

(5) Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet.

2. §
Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége

(1) Az Egyesület céljai:
- A helyi német nemzetiségi hagyományok felélesztése, ápolása.
- A kulturális kapcsolatok ápolása és fenntartása.
- A világban szétszórt magyarországi svábokkal a kapcsolat mélyítése.
- Kulturális kapcsolatok ápolása és fenntartása a kulturális csoportok kölcsönös
vendégszereplése révén.
- Lehetőséget adni arra, hogy az ifjúság megismerje a német nemzetiségi kultúrát.
- Aktívan bekapcsolódni az önkormányzat helyi kulturális életébe.

(2) Az egyesület tevékenysége:
- Az 52 éve működő pilisvörösvári tánccsoport a fenti célok érdekében egyesületté alakul,
melynek tevékenysége az egyesület működtetése és támogatása.
- A tánckar zenei kíséretének érdekében egy zenekar támogatása.
- Kulturális rendezvényeket szervez és támogat a nemzetiségi hagyományok megismerése
céljából.
.....tovább.....

Az Egyesület 2006-ban elfogadott alapszabályát teljes terjedelemben letöltheti .pdf formátumban
ITT

Ċ
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes,
2013. máj. 12. 12:02