2018-2019 Vormselvoorbereiding parochie Sint-Lambertus Ekeren

HEB GOEDE MOED, STA OP : HIJ ROEPT U!

Het vormsel is één van de zeven sacramenten. In de kerk word je gevormd op je weg naar "volwassenheid".

Het leven heeft je al behoorlijk wat gevormd. Je zal zelf steeds meer keuzes kunnen, mogen en moeten maken die het verloop van je leven mee zullen bepalen.

We worden gevormd door alles wat we in het leven ervaren, door iedereen die we ontmoeten. Gevormd worden in de Kerk is een diepere keuze: ons geloof wil een basis zijn die heel ons leven draagt. Het geloof kan ons helpen in de vele keuzes waar we voor komen te staan. En we staan er niet alleen voor: samen met andere gelovigen leven we in Gods goede Geest van licht en liefde.

Zo is jou keuze voor het vormsel een krachtige verbinding van alles wat een mens vormt: Dit sacrament helpt je voluit jezelf te worden, een uniek mens, een méde-mens in Gods naam!

Het vormsel vormt min of meer één geheel met het doopsel. De doop wordt meestal in het eerste levensjaar toegediend, als de eerste opname in de kerk van Jezus Christus. Het doopsel is geen bewuste keuze en ervaring van jezelf. Wel van je ouders en je doopouders.

Met het vormsel kies je (hopelijk) zelf bewust voor het geloof. Het vormsel, zo kan je zeggen, maakt het doopsel af: je ervaart zelf de Geestkracht die God ons schenkt in Christus.

De overeenkomst tussen het doopsel en het vormsel zijn groot. Jezus was zelf volwassen toen Hij door Johannes gedoopt werd met water. Daarbij ervaarde hij tegelijk de heilige Geest. Bij ons vormsel ligt de nadruk op het ontvangen van de heilige Geest.

Jezus wordt de Christus, de Gezalfde genoemd. Elk jaar opnieuw wordt door de bisschop zalf gewijd. Deze zalf noemen wij Chrisma, hét teken van de heilige Geest.

Het woord vormsel komt van ‘vroomsel’, van het werkwoord ‘vromen’, dat afgeleid is van het Frans confirmation, d.w.z. bevestiging of bekrachtiging. In het Latijn betekent 'firmus': sterk, krachtig. 'Firmare' betekent: sterk of hard maken. Maar het vormsel is ook een interactief gebeuren; vormsel is confirmare (samen-bevestigen, samen-erkennen) en niet alleen firmare. De vorming (catechese) mag niet besloten blijven binnen de groep van vormelingen en catechisten, ook ouders en de hele parochiegemeenschap moeten kunnen participeren in de vorming van 'hun' jongeren. De jongeren en hun ouders moeten worden vertrouwd gemaakt met het parochiegebeuren, en de parochiegemeenschap dient haar vormelingen en hun ouders te leren kennen. Eigenlijk is er maar één plaats waar die interactie echt tot stand kan komen, namelijk tijdens een weekenddienst in de parochie. Daarom staat de eucharistie ook zo centraal in onze aanpak. Anders kan het vormsel immers niet 'door de gemeenschap' bevestigd worden. Het vormsel mag niet enkel een zelfbevestiging zijn, zo is dit sacrament zeker niet bedoeld.

Geen klein brood, deze keuze voor het vormsel!

We zullen je tijdens deze zeven stapjes de mogelijkheid geven om ook de betekenis van jou keuze te ervaren en uit te diepen.

Hier een mooie tekst uit Kerk en Leven (2013): volg de link

Hoe het vormsel dagelijkse kost kan worden

In dit filmje kan je dagdagelijkse voorbeelden vinden van de aanwezigheid van Jezus rondom ons