Programma V&T

Actueel

Het programma onderdeel 'Houdt het op na de dood' gaat niet door! Daarom is het van de site verwijderd.

Het nieuwe programma van Vorming en Toerusting voor het seizoen 2018-2019 is weer beschikbaar!

Deze site bevat het programma 2018/2019 van de gezamenlijke taakgroepen Vorming en Toerusting van een aantal kerken in Zwijndrecht.

Contact persoon:

Wim Sandee, telefoon 078-6122972, e-mail v&t@gkzwijndrecht.nl

Vanaf begin september tot half juli volgend jaar 2019 kunt u bijna elke week een activiteit bijwonen.

Het programma van de taakgroep Vorming & Toerusting voor het seizoen 2018/2019 bieden wij u met veel plezier aan. Vanaf begin september tot volgend jaar half juli kunt u bijna elke week een activiteit bijwonen. Wij zijn er naar ons idee in geslaagd om een breed programma aan te bieden, dat velen van u zal interesseren.

Er is een groot aanbod van lezingen over kerk en maatschappij en over allerlei facetten van het christendom, inclusief een uitgebreide cursus betreffende het christelijk geloof. Daarnaast zijn er ook weer diverse muziekavonden, die elk jaar door meer mensen ontdekt en gewaardeerd worden.

In het bijzonder willen wij u wijzen op de lezing van professor Stefan Paas, hoogleraar in de missiologie aan de Theologische Universiteit van Kampen. Hij zal spreken over ‘uitnodigend kerkzijn’.

In dit boekje treft u ook het programma van de Heilige Theresia van Avila Parochie aan.

Naast de bijeenkomsten die door Vorming & Toerusting zijn geïnitieerd, hebben wij ook activiteiten opgenomen die wij de moeite waard vinden om onder uw aandacht te brengen maar die door anderen georganiseerd worden. Met name de serie van 4 avonden rondom het thema ‘het moest zo zijn’ kunnen wij van harte aanbevelen.

De bijeenkomsten zijn voor iedereen. Of u wel of geen lid bent van een kerk of parochie maakt niet uit. Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden, tenzij anders vermeld. Twintig minuten voor aanvang staan koffie en thee voor u klaar.

Wij hopen dat wij u bij een of meer bijeenkomsten mogen ontmoeten.

De leden van de taakgroep:

Wim Sandee, voorzitter (Bethelkerk)

Aart Mels, secretaris en penningmeester (Develhof)

Agnes Emans (Heilige Theresia van Avila Parochie)

Nico Koudstaal (Bethelkerk)

Els den Otter (De Hoeksteen)

Jan Smeulers (Lindtse en Open Hof gemeente)

Corrie Westerman (Develhof)